Yleistä

Tuotantoeläimiä maahantuotaessa on tärkeätä suunnitella tuonti harkitusti ja toteuttaa se ehdottomasti tautiriskejä halliten.

Tuonnin lähtökohtana ovat aina Eviran antamat EU-lainsäädäntöön perustuvat tuontimääräykset. Tämän lisäksi tuontia suunnittelevan kannattaa kuitenkin muistaa, ettei EU-tasolla vastusteta läheskään kaikkia niitä eläintauteja, jotka Suomen lainsäädännön perusteella saattavat aiheuttaa tilalle rajoituksia (esim. salmonella, BVD tai PRRS). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että virallisia, lainsäädäntöön pohjautuvia tuontimääräyksiä noudattamalla on sallittua tuoda maahan esim. salmonellapositiivinen eläin. Kun tartunta sitten todetaan Suomessa, se aiheuttaa rajoittavat määräykset ja pakottaa saneeraustoimenpiteisiin niin nauta-, sika- kuin siipikarjatiloillakin.

Ennen Suomen EU-jäsenyyttä Suomen viranomaiset ohjasivat tuontia kansallisesti hyvään eläintautitilanteeseemme ja pitkäjänteiseen eläintautien vastustustyöhön perustuen.

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi vuonna 1995 vastuu tuonneista siirtyi pääosaltaan tuojille itselleen. EU-lainsäädännön mukaiset määräykset koskien eläinten liikkumista EU:n alueella eivät riitä takaamaan Suomen hyvän eläintautitilanteen mukaista tasoa, vaan tuojan on itse osattava vaatia enemmän tietoa tuotavien eläinten terveydestä. 

Jos jokin tauti puhkeaa puolen vuoden sisällä tuonnista, tuoja vastaa eläinten mukanaantuoman taudin aiheuttamista kustannuksista. ETT ry tukee tuojia kaikissa tuotantoeläinten maahantuontia koskevissa kysymyksissä. ETT ohjeistaa tuonnit tapauskohtaisesti ja riskiperusteisesti eläinlajista, alkuperämaasta ja lähtötilan tautitilanteesta riippuen.

ETT:n jäsenteurastamot, -meijerit ja -munapakkaamot eivät vastaanota ETT:n ohjeiden vastaisesti tuotuja eläimiä tai niiden tuotteita.

© ETT ry