Yleistä

Tuotantoeläinten terveydenhuolto on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä tuotantoyksikön taloudellisen tuloksen parantamiseksi.

Tuotantoeläinten terveydenhuollon kansallinen koordinaatio käynnistettiin virallisesti 12.3.2001. Koordinaatio hoidetaan yhteistyössä tuottajien, viranomaisten ja elintarviketeollisuuden kesken, terveydenhuollon työryhmän antaman mietinnön mukaisesti (Työryhmämuistio MMM 2000:9).

Nauta-, sika- ja siipikarjatilojen terveydenhuollon koordinaatiosta vastaa Eläinten terveys ETT ry.

Toiminnan painopiste sairauksien ennaltaehkäisyyn ja tuottavuuden nostoon

ETU on konkreettinen osa kansallista laatustrategiaa: Terveydenhuollon keinoin voidaan  kehittää myös elintarvikkeiden kokonaislaatua, kuluttajaturvallisuutta, kotimaisen tuotannon kansainvälistä kilpailukykyä ja samalla säilyttää hyvä eläintautitilanteemme sekä parantaa eläinten hyvinvointia.

© ETT ry