Siipikarjatilan terveydenhuolto

 

                             

 

Siipikarjatilan terveydenhuolto

Siipikarjatilojen terveydenhuoltoa ei ole Suomessa organisoitu sika- (Sikava) ja nautatilojen (Naseva) tapaan. Osa siipikarjatiloista on kuitenkin kiinnostunut saamaan terveydenhuollon palveluja tuotannon kannattavuuden ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.Tällöin tila solmii terveydenhuoltosopimuksen haluamansa eläinlääkärin kanssa:

Siipikarjatilan terveydenhuoltosopimus (versio 2.9.2014)

Lihasiipikarjasektorilla isovanhempais- ja vanhempaispolven emotilojen (nuorikkokasvattamot, munittamot) terveydenhuolto hoidetaan pääsääntöisesti yritysten omien terveydenhuoltoeläinlääkäreiden toimesta.

Lihasiipikarjatilojen terveydenhuollon dokumentteja (alkukartoituslomake, terveydenhuoltokäyntiraportti ja -suunnitelma) on päivitetty vuonna 2014 ja munintakanloiden dokumenttia (terveydenhuoltosuunnitelma) vuonna 2015.

Tuotantopolven lihasiipikarjatilan terveydenhuollon alkukartoitus (versio 29.8.2014): täytetään ensimmäisellä terveydenhuoltokäynnillä ja päivitetään tarpeen mukaan

Tuotantopolven lihasiipikarjatilan terveydenhuoltokäyntiraportti ja -suunnitelma (versio 29.8.2014): täytetään kaikilla terveydenhuoltokäynneillä, tuottaja toimittaa kopion omalle teurastamolleen

Munintakanalan terveydenhuoltosuunnitelma (versio 16.3.2015)

Salmonellavalvontakäynti

Siipikarjan salmonellavalvonta (Eviran ohje 6.2.2018; tarkista viimeisin versio)

Siipikarjatilalle tehdään myös kerran vuodessa virallinen salmonellavalvontakäynti. Käynnin yhteydessä tuottaja ja eläinlääkäri käyvät yhdessä läpi tilan toimintatapoja ja esim. tautisuojauksen. Tiedot kirjataan tarkastuskertomukseen siipikarjan pitopaikan salmonellavalvonta-käynnistä (versio 12/2018, tarkista viimeisin versio). Itsejäljentäviä lomakkeita ei enää ole saatavissa.

Tilan ensimmäisellä valvontakäynnillä tai silloin, kun lomake otetaan uutena käyttöön, on tarkoitus täyttää lomakkeen kaikki sivut. Seuraavilla käynneillä täytetään aina 1. ja 2. sivu uudestaan, ja sivujen 3 ja 4 tiedot tarkistetaan ja mahdolliset muutokset kirjataan. Tuottajaa kannattaa pyytää tekemään sivun 3 pohjapiirros etukäteen ja esittämään lääkitys-, tuotos- ja salmonellanäytekirjanpito.

Lomakkeen kaikki sivut jäävät pitopaikan kirjanpitoon sekä  kunnaneläinlääkärille, joka toimittaa niistä kopion aluehallintovirastolle (läänineläinlääkäri). Tuottajan tulee lakisääteisesti toimittaa kopio sivuista 1-2 omalle teurastamolleen tai munapakkaamolleen, mutta ETU-terveydenhuollon kansallisena tavoitteena on, että teurastamo ja/tai munapakkaamo saavat joka vuosi kopion koko tarkastuskertomuksesta (sivut 1-4).

Kanava - Siipikarjan salmonellavalvonnan tiedonhallintajärjestelmä

Kanava on internet-selaimella käytettävä tietojärjestelmä, johon kootaan Siipikarjaliiton salmonellanäytepalvelun asiakkaiden siipikarjaparvia koskeva salmonellavalvontatieto.

Kanavaa ylläpitää Suomen Siipikarjaliitto ry, lisätietoa puh. 03 438 4737

 

Lisätietoa:

Ruokavirasto

Suomen Siipikarjaliitto

© ETT ry