Yleistä eläinten terveydenhuollosta

KANSALLINEN ELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO

Yhteisesti sovittuja terveydenhuollon toimenpiteitä, joista kaikki hyötyvät.

 

Määritelmä:
Terveydenhuolto on karjan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä taloudellisen tuloksen parantamiseksi.
Terveydenhuollolla tarkoitetaan sekä ennaltaehkäiseviä terveydenhoidollisia että sairaudenhoidollisia toimenpiteitä karjan terveydentilan parantamiseksi.

 

Kansalliset tavoitteet terveydenhuollossa:

  • Tuotannon kannattavuuden parantaminen
  • Tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy
  • Lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö
  • Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
  • Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen
  • Laatu ja kuluttajaturvallisuus
  • Lainsäädännön toteutumisen edistäminen
© ETT ry