Yleistä

Suomen eläintautitilanne on poikkeuksellisen hyvä verrattuna useimpiin muihin Euroopan maihin. Uusien eläintautien maahantulo toisi suuria ongelmia maamme kotieläintuotannolle.

Vaarallisiksi luokitellut eläintaudit aiheuttavat uuteen populaatioon tullessaan suurta kuolleisuutta, koska eläimillä ei ole ennestään vastustuskykyä näille taudeille. Zoonoosiluonteiset (eläimistä ihmisiin ja päinvastoin tarttuvat) taudit ovat myös uhkana ihmisten terveydelle.

Monet EU:ssa vähemmän vaarallisina pidetyt eläintaudit, joita ei virallisesti vastusteta, alentavat tuotantoa heikentyneen rehujen hyväksikäytön kautta ja huonontavat täten eläinten vastustuskykyä. Eläimet sairastuvat helpommin myös jälkitauteihin, jolloin niitä joudutaan lisääntyvästi lääkitsemään. Taudit nostavat pysyvästi tuotantokustannuksia ja aiheuttavat jäämäriskin elintarvikkeisiin.

Eläintaudit vaikuttavat usein myös negatiivisesti kuluttajien mielikuvaan elintarvikkeiden puhtaudesta.

Eläintautien vaikutuksia:

  • kuolleisuuden nousu
  • vastustuskyvyn aleneminen
  • rehujen hyväksikäytön heikentyminen
  • tuotannon aleneminen
  • eläinten hyvinvoinnin heikentyminen
  • lääkinnän tarpeen lisääntyminen, jäämäriski, resistenssiongelma
  • tuotantokustannusten nousu
  • kuluttajien asennemuutokset
  • kauppapoliittiset vaikutukset
  • ihmisten sairastumisriski
© ETT ry