PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) eli "porsaiden vieroituksen jälkeinen monisyinen nääntyminen"

 

Aiheuttaja: 

 • Sian sirkovirus tyyppi 2 (circovirus, PCV2)
 • Taudin kehittymiseen tarvitaan sirkovirus, mutta kaikki sirkovirusta kantavat eläimet eivät sairastu, vaan tarvitaan myös muita altistavia tekijöit (monisyytauti).
 • Virus säilyy hyvin ympäristössä, kestää 60° C kuumennusta 30 min., ja säilyy pH-alueella 3-9.

 

Esiintyvyys: 

 • Viruksen oletetaan esiintyvän kaikkialla maailmassa. Esim. Ruotsissa kartoitustutkimuksessa vasta-aineita 96 %:lla tutkituista sioista. Myös Suomessa tutkituista sikanäytteistä suurin osa (80 %) positiivisia.
 • Ensimmäinen tunnettu tautitapaus vuonna 1991 Kanadassa.
 • Tautia raportoitu tähän mennessä mm. USA:sta, Aasiasta ja useimmista Euroopan sikatalousmaista (Ranska, Espanja, Hollanti, Belgia, Saksa, Italia, Iso-Britannia sekä useat Itä-Euroopan maat). Tanskassa ilmennyt vuodesta 2000 alkaen, Ruotsissa ja Norjassa ensimmäiset tapaukset todettiin v. 2003. Ruotsissa uusia tapauksia löydettiin nopeasti, mutta Norjan kaksi ensimmäistä tapausta hoidettiin lopettamalla molempien tilojen kaikki siat. Seuraava tapaus todettiinkin Norjassa vasta vuonna 2008, mutta sen jälkeen, erityisesti vuonna 2010, PMWS-sikaloiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. 
 • Suomessa PMWS tunnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007.

 

Leviäminen:

 • Virusta erittyy kaikkiin sian eritteisiin, myös spermaan.
 • Leviäminen siasta toiseen eritteiden välityksellä.

 

Altistavat tekijät:

 • Olosuhdeongelmat sikalassa (esim. ylitäyttö, jatkuvatäyttöisyys, ilmastoinnin ongelmat)
 • Liian vähäinen ternimaidon saanti, aikainen vieroitus, eri ikäryhmien sekoittaminen
 • Muut tartunnat, esim. PRRS- tai parvovirustartunta

 

Sairastumisikä:

 • Porsaat sairastuvat useimmiten n. 3-4 viikkoa vieroituksen jälkeen eli n. 6-8 (5-14) viikon iässä. 
 • Porsailla emältä saadut vasta-aineet häviävät n. 8-9 viikon iässä. 
 • Oma vasta-ainetuotanto käynnistyy n. 13-15 viikon iässä.

 

Oireet: 

 • Porsaiden painon lasku, aliravitsemus, hengityshäiriöt, suurentuneet imusolmukkeet ja keltaisuus. Myös ripulia, yskää ja keskushermosto-oireita voi esiintyä (harvemmin).
 • Sairastuvuus on sikalassa yleensä alhainen, mutta sairastuneiden kuolleisuus saattaa olla korkea. Vieroitetuista porsaista voi kuitenkin jopa 50 % sairastua, ja näistä 20-80 % kuolla.

 

Diagnoosi: 

 • PC-virus yksin ei aiheuta PMWS-diagnoosia
 • Virus, tyypillinen oirekuva ja elinmuutokset yhdessä muodostavat diagnoosin.

 

Vastustus: 

 • Tautisuojaus
 • Olosuhteet 
 • Terveydenhuolto
 • Rokotus

 

Muita circovirus-tartuntoja: 

 • CT (congenital tremor) eli porsaiden synnynnäinen tärinä
 • mahdollisesti PDNS (Porcine dermatitis and Nephropathy Syndrome) eli sikojen ihotulehdus/munuaissairaus
 • Sirko-virus voi aiheuttaa myös luomisia ja muita lisääntymishäiriöitä emakoilla.
© ETT ry