PED eli Porcine Epidemic Diarrhea

 

Aiheuttaja:

 • Koronaviruksiin kuuluva Porcine Epidemic Diarrhea -virus (PEDv), tunnistettu ensimmäisen
  kerran taudin aiheuttajaksi 1971 Englannissa
 • Porcine Delta Coronavirus (PDCoV), tunnistettu ensimmäisen
  kerran taudin aiheuttajaksi 2012 Kiinassa
 • Koronaviruksille on tyypillistä niiden kyky muuntautua ja muodostaa uusia virustyyppejä, joihin esim. olemassa olevat rokotteet eivät tehoa. Koronavirukset säilyvät hyvin viileässä ja kosteassa, joten taudinpurkaukset ovat yleisiä etenkin kylminä vuodenaikoina
 • Sikojen koronavirusten aiheuttamista suolistotulehduksista puhutaan yhteisnimellä Swine Enteric Coronavirus Diseases (SECD)

 

Esiintyvyys:

 • Vaikka PEDv on yleinen useissa sikataloutta harjoittavissa
  maissa, tilanne Euroopassa on ollut viime vuosina rauhallinen.
  Lähialueellamme PEDv levisi 2010 Viroon, missä se aiheutti suuria tappioita.
 • PEDiä ole tavattu Pohjoismaissa (sikapopulaatio altis tartunnalle, ei immuniteettia).
 • Voimakkaita taudinpurkauksia on viime vuosina esiintynyt ensin Kiinassa vuodesta 2010 alkaen ja sitten USA:ssa, missä ensimmäinen PED-diagnoosi tehtiin toukokuulla 2013 Iowassa. Tartunta on levinnyt jo noin 30 osavaltioon, ja taudinaiheuttajaksi on todettu sekä PEDv että PDCoV.
 • Voimakkaasti tautia aiheuttavaa tartuntaa on todettu myös Kanadassa, Meksikossa, Dominikaanisessa tasavallassa ja Japanissa.
 • Yli 99 %:sesti samankaltainen virus tunnistettu myös Euroopassa (Saksa ja Italia) syksyllä 2014. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan nähty voimakkaita taudinpurkauksia.

 

Leviäminen:

 • Sika saa tartunnan suun kautta, kun virusta sisältävää (yleensä
  ulosteen saastuttamaa) materiaalia joutuu sen suuhun
 • Tartunta leviää mm. oireettomien eläinten, kuljetusautojen, saappaiden, lantaisten ajolevyjen tms. välityksellä
 • Rehujen (etenkin sian veriplasmaa sisältävien vieroitusrehujen)
  osuutta PED-viruksen nopeaan leviämiseen on epäilty
  ja tutkittu. Näkemykset rehujen merkityksestä tartunnanlevittäjinä
  poikkeavat toisistaan
  >> Varotoimena 6.11.2014 Suomessa elinkeinon toimesta:
  • Sian veriplasman ja sitä sisältävien rehujen tuontikielto positiivilistan sääntöihin
  • Sian veriplasman ja sitä sisältävien rehujenkäytöstä sikojen ruokinnassa pidättäydytään elinkeinon yhteisellä päätöksellä.

 

Itämisaika:

 • 4-5 vrk

 

Oireet:

 • Koronavirukset aiheuttavat tyypillisesti vetistä ripulia kaikenikäisissä

     sioissa, myös lihasioilla ja emakoilla. Sioilla voi esiintyä myös apatiaa,
     syömättömyyttä ja kasvun hidastumista. Kuolleisuus voi vaihdella:
     - vanhemmilla eläimillä keskimäärin 1-3 %
     - pikkuporsailla korkea: USA:ssa raportoitu jopa 50-100 %

 • Oireiden voimakkuudessa ja eläinten sairastuvuudessa on vaihtelua riippuen tilasta ja siitä, minkä sikalanosaston tai tuotantovaiheen eläimiin virus ensin tarttuu. Mikäli virus pääsee ensin porsitusosastoon, pikkuporsaiden kuolleisuus voi nousta erittäin korkeaksi. 
 • Akuutin vaiheen jälkeen oireet häviävät vanhemmista eläimistä

     n. viikon kuluessa. Virus voi kuitenkin säilyä sikalassa ja aiheuttaa
     ripulia vieroitetuissa porsaissa n. 2-3 viikkoa vieroituksen jälkeen sekä
     tilalle ostetuissa eläimissä, jotka voivat sairastua ripuliin 4–5 päivän
     kuluessa saapumisesta tilalle.

Diagnoosi:

 • Kliiniset oireet
 • Virologisissa tutkimuksissa PED-tautia aiheuttava virus voidaan
  osoittaa suolen sisällöstä tai ulosteesta. Suomessa ei
  ole käytössä menetelmää, joka toteaisi PED-vasta-aineet.

 

Erotus:

 • Ei voida ilman tutkimuksia erottaa TGE:stä eli pikkuporsaiden tarttuvasta suolistotulehduksesta (myös koronaviruksen aiheuttama). TGE on Suomessa virallisesti vastustettava sikatauti. Mikäli ko. oireita esiintyy, TGE on aina laboratoriotutkimuksin poissuljettava.

 

Hoito:

 • Virustartunta; hoitoa ei ole

 

Ennaltaehkäisy:

 • Tautisulun ja lastaustilan oikea käyttö kaikissa sikaloissa
 • Sikalan omat suojavaatteet ja -jalkineet kaikille kävijöille
 • Ulkomaan tilavierailuilla kertakäyttöisten suojavarusteiden käyttö
 • 48 h -sääntö ulkomailta tultaessa, pätee myös ulkomaisille työntekijöille
 • Kaikki ulkomaan sikalavierailulla käytetyt vaatteet on pestävä vähintään 60°C:ssa ja jalkineet puhdistettava ja desinfioitava, mikäli niitä ei hävitetä matkakohteessa tilavierailun jälkeen.
 • Saunassa käynti matkalta palattua on hyvä keino ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä ihmisen itsensä välityksellä
 • Ei ulkomaisia eläinkuljetusautoja sikalan välittömään läheisyyteen
 • Ei ulkomailta ostettuja käytettyjä puhdistamattomia lietevaunuja tms. välineistöä

 

Vastustus:

 • Ei ole Maailman eläintautijärjestö OIE:n listaama tauti
 • Ei ole virallisesti vastustettava eläintauti Suomessa
  • Eviralle välittömästi ilmoitettava tauti
  • Elinkeinon omat toimet:
   • Ilmoitus Sikavaan
    Leviämisen estämiseen tähtäävät toimet, kuten ajojärjestelyt,
    kontaktien selvittäminen yms.
   • Sian veriplasman ja sitä sisältävien rehujen käytöstä sikojen ruokinnassa pidättäydytään elinkeinon yhteisellä päätöksellä.
 • Rokotteita on käytössä Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa,
  mutta ei Euroopassa eikä USA:ssa.
© ETT ry