Paiseinen keuhkokalvontulehdus (App.)

Aiheuttaja:

 • Bakteeri Actinobacillus pleuropneumoniae
 • Bakteerilla 12 eri serotyyppiä, joiden esiintyminen ja taudinaiheutuskyky vaihtelee alue- ja sikalakohtaisesti. Suomessa yleisin serotyyppi 2.
 • Bakteeri voi säilyä optimiolosuhteissa (40°C) 30 vuorokautta
 • Herkkä desinfektioaineille

 

Esiintyvyys:

 • Yleinen kaikkialla sikataloutta harjoittavissa maissa
 • Actinobacillus pleuropneumoniae on sian taudinaiheuttaja, muut eläinlajit eivät ole olennaisia taudin kantajia muuten kuin korkeintaan bakteerin saastuttaman materiaalin levittäjinä

 

Leviäminen:

 • Sika erittää bakteeria pääasiassa sieraineritteissään.
 • Tauti leviää pääasiassa kärsäkontaktien ja ilmavirtojen välityksellä. Ilmavälitteinen tartunta ei ilmeisesti ole todennäköinen kuin muutaman kymmenen metrin matkalla.

 

Riskitekijät:

 • Jatkuvatäyttöisyys ja eri ikäryhmien yhdistely > bakteeri jää kiertämään sikalassa edellisestä ikäryhmästä seuraavaan
 • Sikalan huono hygienia ja heikko tautisuojaus
 • Sikalan ylitäyttö
 • Kylmyys ja veto
 • Suuret lämpötilavaihtelut
 • Huono ilmanlaatu sikalassa, kuten suuri pöly- ja ammoniakkipitoisuus hengitysilmassa ja kuiva sikalailma, jossa mikrobit ja pöly laskeutuvat hitaasti
 • Altistavat mikrobit, kuten sirkovirus

 

Itämisaika:

 • Tartunnan saanut sika voi sairastua muutaman tunnin - muutaman vuorokauden kuluessa
 • Tartunnan leviäminen sikalassa riippuu sikalan olosuhteista ja bakteerikannan taudinaiheuttamiskyvystä

 

Tautimuodot:

 • Taudilla eri muotoja:

 

 1. Perakuutti: sika kuolee ilman edeltäviä oireita
 2. Akuutti: kuumeinen ja hengitystieoireita aiheuttava sairaus
 3. Subkliininen: ei näkyviä oireita

 

Oireet:

 • Sairastuneen sian lämpö nousee 40°C:een, ruokahalu laskee ja hengitystieoireet alkavat, sika voi huohottaa ja oksentaa kivuliaan keuhkokalvontulehduksen takia. Osa sairastuneista voi kuolla.
 • Ilman hoitoa ruokahalun palautuminen kestää pari viikkoa, lämpötilan palautuminen normaalitasolle useita vuorokausia ja hengitystieoireet pari viikkoa.
 • Taudin vakavuusaste voi olla lievimmillään subkliininen, jolloin varsinaisia oireita ei ole näkyvissä, ja taudin esiintyminen sikalassa ilmenee teurasraporteissa keuhkokalvontulehdus –löydöksinä.

 

Vastustus:

 • Ei virallisesti vastustettava eläintauti
 • Sikavan erityistasolla olevilta sikaloilta edellytetään kliinistä App. -vapautta
 • Tärkeimpänä vastustuskeinona riskitekijöiden karsiminen, erityisesti kertatäyttö
 • Uusien serotyyppien saamiselta voi suojautua parhaiten hankkimalla uudistuseläimet aina samalta tilalta
 • Rokotuksin voidaan pitää taudin oireet kurissa. Rokotusohjelman mukaan porsaat rokotetaan kahdesti emolta saadun passiivien vastustuskyvyn häviämisen jälkeen.
 • Tanskassa App. -vapaita eläimiä on pyritty tuottamaan keisarinleikkauksen avulla SPF-ohjelman puitteissa
 • Taudin lääkesaneerausta on kokeiltu Tanskassa, mutta onnistumisprosentti on ollut alhainen (noin 50 %) > nyt lääkesaneeraukset on kielletty lääkeresistenssin muodostumisriskin vuoksi.
© ETT ry