Siipikarjan tarttuvat taudit

Siipikarjan tautitilanne on Suomessa poikkeuksellisen hyvä. Meillä siipikarjatuotanto on vapaa esimerkiksi monista virustaudeista, joita muualla Euroopassa - jopa jo naapurimaissamme - esiintyy.

Siipikarjan jalostusaines tuodaan maahan siitosmunina tai päivänvanhoina untuvikkoina tiukan tuontikontrollin kautta. Siipikarjan maahantuojat noudattavat niin virallisia tuontimääräyksiä kuin myös ETT:n antamia lisäohjeita tautiriskien hallitsemiseksi. Tällaisia ovat mm. tuontikaranteeni ja sen aikana tehtävät tutkimukset, joilla pyritään varmistamaan tuontilintujen tautivapaus.

Siipikarja on kotieläintuotannossamme myös siinä mielessä erityisasemassa, että saman eläinlajin vapaat edustajat, eli luonnonvaraiset linnut, elävät jatkuvasti tuotantoeläinten välittömässä läheisyydessä ja voivat näin toimia monien tuotantosiipikarjalle kohtalokkaiden tautien piilevinäkin kantajina ja levittäjinä.

Siipikarjatuotannon ketjumainen rakenne, sen keskittyminen tietyille alueille, yksikkökoon kasvaminen yms. tekijät asettavat siipikarjatilojen tautisuojaukselle erityisiä vaatimuksia. 

Tuottaja voi itse vaikuttaa eläintensä terveyteen ja vähentää huomattavasti tarttuvien eläintautien leviämisriskiä tilalle ennaltaehkäisevin toimin.

Riskienhallinnan kannalta on tärkeää uskaltaa epäillä tarttuvaa tautia ja tunnistaa sen oireet, jos linnuilla esiintyy jotain tavallisuudesta poikkeavaa, esim. rehun- tai vedenkulutuksen äkillinen muutos, muninnanlasku,tai poikkeava käyttäytyminen. 

Toimenpideohjeet siipikarjatilalle tautiepäilytilanteessa

 

Sivun vasemmassa reunapalkissa on taudinkuvauksia siipikarjan yleisimmistä tartunnoista. Lisätietoa (Evira):

© ETT ry