Paratuberkuloosi eli Johnen tauti

Aiheuttaja:

 • Mycobacterium (avium subspecies) paratuberculosis -niminen bakteeri, joka on hyvin kestävä ja saattaa säilyä esim. pastöroidussa maidossa. Säilyy myös pitkään lannassa ja laitumella.

 

Isäntäeläin:

 • Märehtijät: nauta, lammas, vuohi ym.

 

Vakavuus:

 • Ei kuulu Suomessa eikä EU:ssa tällä hetkellä virallisesti vastustettaviin eläintauteihin
 • Aiheuttaa taloudellisia tappioita eläinten ennenaikaisen poiston  (arvio 1 % tartuntatilan eläimistä vuodessa), teurasruhon arvon alenemisen, maidontuotannon alenemisen ja yleiskunnon heikentymistä seuraavien muiden häiriöiden kautta (esim. hedelmällisyys).
 • Yhteys ihmisen Crohnin tautiin epäselvä.

 

Esiintyvyys:

 • Lähes kaikkialla maailmassa. Yleisyys vaihtelee maakohtaisesti:
  - Tanskassa arviolta yli 50 % lypsykarjoista.
  - Ruotsissa on lihakarjoille tiukka vastustusohjelma (virallisesti vastustettava tauti), jonka puitteissa tartunnan saaneita karjoja on lopetettu, ja tartunta saatu hävitettyä. Lypsykarjoissa tartuntaa ei ole Ruotsissa todettu.
  - Norjassa esiintyy lampaissa, mutta on harvinainen naudoissa.
 • Suomi oli vapaa taudista 1918-1992. Vuosina 1992-2000 tartunta todettiin viidessä lihakarjassa.
 • Taudin esiintyvyyttä Suomessa ei tällä hetkellä tunneta tarkasti.
  Oletus: saattaa esiintyä piilevänä Suomen lihakarjoissa erittäin vähäisissä määrin, lypsykarjoissa ei ole todettu mitään viitteitä tartuntaan.

 

Leviäminen:

 • Ei leviä helposti; vaatii tietyn infektioannoksen tarttuakseen. Vasikka herkin.
 • Eläin erittää bakteeria eniten ulosteessa, mutta myös virtsassa, maidossa, spermassa ja istukan kautta sikiöön.
 • Tartunta saadaan yleensä suun kautta, tavallisimmin jo vasikkana imiessä tai myöhemmin ulosteen saastuttaman rehun tai veden välityksellä.
 • Tartunnan saantia sperman kautta pidetään epätodennäköisenä.
 • Suurin riski leviämiselle ovat tuontieläimet, joiden lähtökarjan paratuberkuloositilanteesta ei ole tietoa.

 

Itämisaika:

 • Pitkä, jopa useita vuosia! Tavallisimmin eläin sairastuu 2-6 vuoden iässä, stressi altistaa. Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu kliinisesti, vaan osa jää taudin oireettomiksi kantajiksi ja levittäjiksi. Myöskään kaikki tilan eläimet eivät saa tartuntaa.

 

Oireet:

 • Laihtuminen (hyvästä ruokahalusta huolimatta)
 • Krooninen ripuli (hernerokkamainen, vaahtoavan vetinen)
 • Maidontuotannon aleneminen
 • Nesteturvotus leuan alla

 

Hoito:

 • Ei hoitoa.

Tartunnan saaneen karjan saneerausmahdollisuudet:

 • stamping out eli koko karjan hävittäminen
 • saneeraus, johon kuuluu esim. vasikoiden eristäminen aikuisista heti syntyessä ja puhdistustoimenpiteet tilalla (navetta, lanta, laitumet)

  

Ennaltaehkäisy:

Taudin vastustamista vaikeuttaa sen tutkimisen vaikeus:

 • ulosteviljely: kestää kuukausia, kallis, ei löydä kaikkia positiivisia
 • vasta-ainetutkimus verinäytteestä: voi antaa virhepositiivisia vastauksia
   
 • Tuontieläimet ostetaan ensisijaisesti karjoista, joiden paratuberkuloosivapaus on varmistettu useamman vuoden seurantatutkimuksin (ETT:n tuontiohjeet)
 • Eläinkaupan pelisäännöt
 • Hygienia

 

Seuranta:

 • Kliinisten oireiden tunnistaminen (tuottaja, eläinlääkäri), ennen kaikkea tuontikarjat
 • Laihtuneen naudan tyypillisten suolimuutosten tunnistaminen teurastamolla: aivokudosta muistuttava, voimakkaasti poimuuntunut ohutsuolen limakalvo
 • Lypsykarjatilojen pilottitutkimus tehty viranomaisten ja elinkeinon yhteistyönä. Tartuntaa ei esiintynyt yhdessäkään tutkituista karjoista.
© ETT ry