Personal

ETT rf:

På föreningens Seinäjoki kontor jobbar fyra veterinärer:
ETT:s verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi, veterinärerna Olli Ruoho, Hannele Nauholz och Ina Toppari.
Som förvaltningsansvarig fungerar ekonom Marketta Rantala.

Huvudsakliga ansvarsområden/befattningsbeskrivning:

         

Verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi

 • Ledning och administration av ETT rf:s verksamhet
 • ETU-hälsovård, Sikava och Naseva
 • Sikavas kvalitetssystem
 • Samarbete med intressegrupper
 • Huvudsakligt ansvar över all information utåt
 • Expertuppgifter

 

         

Veterinär Olli Ruoho

 • Viceverksamhetsledare
 • Rådgivning gällande förebyggande åtgärder och undantagstillstånd
 • Saneringskonsultering och -utbildning
 • Auditering och rådgivning av aktörerna inom fodersektorn samt övriga foderhygienärenden
 • Försäkringsärenden
 • Administrering av ringormssaneringsprogrammet
 • Expertuppgifter

 

                    

Veterinär Hannele Nauholz

 • Rådgivning gällande import av produktionsdjur
 • Positivilistan
 • Fjäderfä-ärenden(ETU-fjäderfähälsovård)
 • ETT:s medlemsinformation och hemsidor
 • Expertuppgifter

 

         

Förvaltningsansvarig Marketta Rantala

 • Ekonomi- och personaladministration

 

 


Sikava:

Som Sikavas veterinär fungerar Ina Toppari (Seinäjoki), och som Sikavas registeransvarig Sari Hintikka (Lievestuore). 

 

Huvudsakliga ansvarsområden/befattningsbeskrivning:

         

Veterinär Ina Toppari:

 • Utveckling och underhåll av hälsovårdsregistret för svingårdar
 • Administration av Sikavas specialnivå och auditering av gårdar
 • Kontroll av undantagstillstånd på gårdar som hör till Sikava
 • Sikavas intressegrupper: samarbete och utbildning
 • ETU-svinhälsovård
 • Expertuppgifter

 

        

Registeransvarig Sari Hintikka

 • Sikava-registrets underhåll och registrering av information
 • Hälsoklassificering
 • Sikava-rådgivning

 

 

Naseva: 

Som Nasevas veterinär fungerar Erja Tuunainen (Lievestuore).

Nasevas registeransvarig är agrolog Paula Halkosaari (Lievestuore).

 

Huvudsakliga ansvarsområden/befattningsbeskrivning:

        

Veterinär Erja Tuunainen

 • Utveckling och underhåll av systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård Naseva 
 • Kontroll av undantagstillstånd på gårdar som hör till Naseva
 • Nasevas intressegrupper: samarbete och utbildning
 • ETU-nöthälsovård
 • Expertuppgifter

 

         

Registeransvarig Paula Halkosaari

 • Naseva-registrets utveckling, underhåll och registrering av information
 • Naseva-rådgivning
 • Nasevas intressegrupper: samarbete och utbildning
© ETT ry