Medlemmar

Egentliga medlemmar 

Egentliga medlemmar i ETT rf år 2017 var följande mejerier, slakterier och äggpackerier:

Mejerier: 

 • Arla Oy
 • Hirvijärven Osuusmeijeri
 • Hämeenlinnan Osuusmeijeri
 • Juustoportti Food Oy
 • Kaslink Foods Oy Ltd
 • Kaustisen Osuusmeijeri
 • Kuusamon Osuusmeijeri
 • Laaksojen Maitokunta
 • Limingan Osuusmeijeri
 • Osuuskunta Maitokolmio
 • Osuuskunta Maitomaa
 • Osuuskunta Satamaito
 • Paavolan Osuusmeijeri
 • Porlammin Meijeri Oy
 • Ruhan Meijeri Ky
 • Valio Oy
 • Ålands Centralandelslag ÅCA

 

Företag inom köttbranchen:

 • Andelslaget Österbottens Kött
 • A-Tuottajat Oy
 • Atria-Chick Oy
 • DanHatch Finland Oy
 • HKScan Finland Oy
 • Kivikylän Kotipalvaamo Oy
 • Kronfågel Oy
 • Liha Hietanen Oy
 • Luomu Invest Oy
 • Länsi-Kalkkuna Oy
 • Mika Myllymaa Oy
 • Paimion Teurastamo
 • Snellmans Köttförädling Ab

 

Äggpackerier:

 • Dava Foods Finland Oy
 • Kieku Oy
 • Kurjessuon Munapakkaamo
 • Munapiste Stam
 • Närpes Äggpackeri Ab

 

 

Föreningen hade 162 stödande medlemmar 2017. 

Som understödande medlemmar finns bl.a. aktörer inom foderbranschen (positivlistans företag), veterinärer, läroanstalter och andra intressenter.

Tack till alla som stöder oss!

  

© ETT ry