Import

När du planerar importera, ta alltid kontakt med:

 

  • Djurens hälsa ETT rf, tel 06 412 6999, hannele.nauholz(at)ett.fi: riskbaserade tilläggsanvisningar

 

Djurens hälsa ETT rf ger anvisningar närmast gällande import av produktionsdjur och handel på den inre marknaden:

  • Nötkreatur, nötkreaturs embryon och sperma
  • Svin och svinsperma, vildsvin och minisvin
  • Fjäderfä, hobbyfåglar
  • Får och getter samt embryon och sperma av dessa
    Exotiska importdjur, som kan bära på djursjukdomar som utgör en smittorisk för produktionsdjur, t.ex. alpacka och laama

 

ETT:s importanvisningar görs upp riskbaserat och enskilt för varje fall. Här på sidorna finns därför bara allmänna anvisningar. För att anvisningar för din egen importplan ta kontakt med ETT senast 1-2 månader före importen.

ETT:s expertveterinärer har en lång erfarenhet av importrisker och kontroll av dem. Ring och be om råd!

 

© ETT ry