Föreningens verksamhetsidé

 

Föreningen befrämjar hälsa och välmående genom att koordinera den nationella djurhälsovården och samtidigt säkra tryggheten hos animala livsmedel genom att styra importen av djurmaterial och foder så, att risken för djursjukdomar hålls under kontroll

© ETT ry