Djurhälsovård

 NATIONELL HÄLSOVÅRD FÖR DJUR

Gemensamt överenskomna åtgärder inom hälsovården, som alla gagnas av.

 

Definition:

Hälsovård är att upprätthålla och befrämja djurbesättningens hälsa och välmående för att förbättra det ekonomiska resultatet.
Med hälsovård menas både förebyggande hälsovårdsåtgärder och sjukvård för att förbättra besättningens hälsoläge.

 

 

Nationella målsättningar i hälsovården:

  • Förbättra produktionens lönsamhet
  • Uppföljning och övervakning av sjukdomssituationen samt förebyggande av sjukdomar
  • Uppföljning av medicinanvändning/ kontrollerad användning av mediciner
  • Befrämja djurens välmående
  • Kvalitet och konsumentsäkerhet
  • Befrämja arbetet med att lagstiftningen efterföljs
© ETT ry