Foder

Fodrets betydelse i husdjursproduktionen är omåttligt stor.

I kedjan för livsmedelsproduktionen är slutprodukten bara så bra som kedjans svagaste länk. Foderindustrin har som kedjans första länk, ett stort ansvar för renheten och säkerheten för både husdjursproduktionen och de animaliska livsmedlen, men också ansvar för djurens välmående. Misstag som gjorts i början kan inte repareras av de som kommer längre fram i produktionskedjan.

Den finländska foderindustrin har burit sitt ansvar fint i en produktion där det råder nolltolerans på förekomst av salmonella.

Foderhygienen övervakas i Finland av foderavdelningen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

© ETT ry