Utareterveys

Delvotestin teko-ohje

Testien herkkyys Suomessa käytössä oleville antibiooteille

Yhteenveto käytössä olevista vedinkastoaineista

Lääkittyjen lehmien lypsy automaattilypsyssä - MTT:n ohje

Alla vapaasti käytettävää utareterveys-kampanjan 2009-2010 materiaalia. Kampanjassa ovat mukana Maitohygienialiitto ja kaikki Suomen meijerit.

Johdanto
Materiaalin sisällysluettelo
Ohjelmarungot
Karjan ut-tilanteen tarkastelu ja mittaaminen
UT-seurantakaavio
Taloudelliset tappiot
Tulehdusten synty,paranemismekanismi
Utaretulehduksen aiheuttajat
Stafylokokkimastiitti
KNS-mastiitti
Harvinaiset bakteerit
Utaretulehduksen hoito
Alt tek Lehmakohtaiset
Jalostuksen mahdollisuudet
Utaretulehdukseen vaikuttavat tekijat karjatasolla
Lypsykonekokonaisuus
Lypsy-yksikön toiminta
Lypsykoneen kuntotesti
Lypsykoneen kuntotesti teksti
Lypsylla - huoneentaulun kuvat
Puhtaus,välineet,ergonomia
Refleksi,esikäsittely,kiinnitys,irrotus
Rutiinit parressa ja asemilla
Vedinkasto
Pihaton käytävät,parret ja jaloittelutarhat
Pihaton LYTO mitoitussuositukset
Lähiympäristö kuntoon parsinavetassa
Siivous ja kuivitus
Poikimakarsinat
Utareterveys ja ruokinta
S.aureus ongelman saneeraus
Koagulaasinegatiivisten stafylokokkien ennaltaehkäisy
A.pyogenes
Str. agalactiae karjan saneeraus
S.uberis ja S.dysgalactiae 
Koli ja klebsiella  

Serratia  

Utareterveys suurissa karjoissa 1       
Utareterveys suurissa karjoissa 2      
Lehmien terveys automaattilypsytiloilla 
Automaattilypsy, selitysteksti
AMS ongelmanratkaisua
Utareterveyssuunnitelma

© ETT ry