Tuontitilasto 2015 alkaen

NAUTAELÄINTEN, NAUDAN ALKIOIDEN JA SPERMAN TUONTI SUOMEEN VUODESTA 2015 ALKAEN

Vasemman palkin valikosta löytyvät tilastot nautojen, niiden alkioiden ja sperman ETT:n ohjeiden mukaan toteutuneista tuonneista alkuperämaan mukaan jaoteltuina.

Käytetyt lyhenteet:

AB = Aberdeen Angus
AY = Ayrshire
BA = Blonde d'Aquitane
BB = Belgian Blue
BS = Swiss Brown
Bi = Bison bison
CH = Charolais
DX = Dexter
GAL = Galloway
GUE = Guernsey
GYR = Gyr (Brahman)
HC = Highland Cattle
HF = Hereford
HOL = Holstein
Jak = Jakki
JE = Jersey
LI = Limousin
MON = Montbeliarde
Pie = Piemontese
PSK = Pohjois-Suomen karja,
SI = Simmental
SK = Suomen karja
SKB = Svensk Kullig Boskap
TL = Texas Longhorn
Tu = Tunturilehmä

© ETT ry