Teschen-Talfan

 

 


Teschen – Talfan -tauti                                                                                                             31.1.2014       

 

Aiheuttaja

·         PTV eli Porcine Tescho-virus, josta esiintyy useita eri serotyyppejä

·         Virulentit (tautia aiheuttavat) PTV-1-tyypit näyttävät rajoittuneen alueille, joilla myös vakavaa kliinistä tautia (Teschen) esiintyy

·         Osa serotyypeistä esiintyy endeemisenä, mutta ei juurikaan aiheuta kliinisiä oireita

·         Virus on melko kestävä kuumennukselle ja rasvaliuottimille

·         Säilyy pH-alueella 2-9

Tautimuodot

·         Teschen: taudin vakava muoto, korkea sairastuvuus ja kuolleisuus

·         Talfan: taudin lievempi muoto, matala sairastuvuus ja kuolleisuus

Isäntäeläin

·         Sika

Esiintyvyys

·         Teschen: Nykyään harvinainen

o   tunnistettiin ensimmäisen kerran 1929 Tsekkoslovakiassa ja se aiheutti 1940-50-luvuilla suuria menetyksiä Euroopassa

o   2000-luvulla raportoitu Valkovenäjältä, Latviasta, Romaniasta, Venäjältä, Ukrainasta, Moldovasta, Japanista, Kanadasta, Ugandasta, Madagaskarilta ja Haitilta (OIE)

·         Talfan: esiintyy satunnaisesti mm. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Tunnistettiin Suomessa 2013 yhden sikalan porsaiden keskushermosto-oireiden aiheuttajaksi. Toinen tapaus ilmeni tammikuulla 2014.

Leviäminen

·         Erittyy ulosteeseen useita viikkoja

·         Tartunta saadaan useimmiten suun kautta, mutta mahdollinen myös hengitysteiden kautta

Itämisaika

·         n. 14 vrk.

Oireet

·         Teschen: voimakkaat oireet, alkuvaiheessa kuume, syömättömyys, apatia,
kuolema 3-4 pv. kuluessa

o   Hermosto-oireet (lihasten hallintakyvyttömyys, takajalkojen halvaus voi johtaa neliraajahalvaukseen, kouristukset, kooma) vieroitetuilla porsailla

o   Hedelmällisyysongelmat (SMEDI= kuolleena syntyviä porsaita, muumioporsaita, varhaisluomisia, hedelmättömyys) emakoilla

·         Talfan: Tescheniä vastaavat oireet lievempinä, alhainen kuolleisuus

Diagnoosi

·         Oirekuva ja taudinkulku

·         Nopeasti porsaita tutkittavaksi Eviraan!

·         Viruksen osoitus sairastuneiden sikojen kudosnäytteistä

·         Vasta-ainemäärityksellä yksinään ei juurikaan ole merkitystä, koska virus on yleinen (Suomen tilannetta ei tunneta)

Erotusdiagnoosi

·         Suljettava pois vastaavia oireita aiheuttavat taudit, kuten Aujeszkyn tauti, sikarutto, Japanilainen enkefaliittivirus, Streptococcus suis -bakteeri,  HEV-virus, parvovirus


Hoito

·         Virustauti → ei hoitoa. Talfan-muodossa porsaat saattavat tukihoidon turvin toipua

Ennaltaehkäisy

·         Ostoensikot on tuotava tilalle ainakin kuukautta ennen tiineytystä, jotta ne ehtivät muodostaa vastustuskyvyn

·         Ensikoiden kasvatus samassa tilassa syntymästä tiineytykseen, eri pahnueiden porsaat yhdessä

·         Jos jalostukseen tarkoitetut yksilöt eristetään aikaisin, ne tulisi altistaa juuri vieroitettujen porsaiden ulosteille

·         Ensikot porsimaan samaan osastoon vanhempien emakoiden kanssa

·         Rokotteita ei ole yleisesti käytössä, kokeiltu vain vakavan Teschen-muodon hallintaan

Taloudellinen merkitys

·         Teschen: merkittävä korkean sairastuvuuden ja kuolleisuuden vuoksi

·         Talfan: aiheuttaa taloudellisia tappioita mahdollisen vieroitettujen porsaiden kasvun heikentymisen ja tunnistamattomien hedelmällisyyshäiriöiden vuoksi, samoin työmäärän lisääntymistä ja tutkimuskustannuksia

·         Taloudellisia vaikutuksia voidaan rajoittaa ennaltaehkäisevillä toimilla

Vastustus

·         Ei virallisesti vastustettava eläintauti

o   Uudesta taudista on ilmoitettava Eviralle

 

 

© ETT ry