Tautiriskien arviointi ja hallinta tuonnissa

 

Suomen hyvän eläintautitilanteen yhtenä peruspilarina on vuosikymmenien ajan ollut viranomaisten harjoittama tiukka tuontikontrolli. Suomen EU-jäsenyyden kautta vastuu on siirtynyt suuressa määrin tuojalle itselleen, koska viranomaistemme mahdollisuudet ohjata tuontia rajoittuvat EU-lainsäädännön antamiin puitteisiin. ETT ry ohjaa tuojia välttämään riskejä ja varmistamaan sekä oman karjansa että koko Suomen eläintautitilanteen säilymistä hyvänä.

 

Eläintautiriskien kartoittaminen on yksi olennaisia asioita, jotka tuojien kannattaa ottaa huomioon jo tuontia suunnitellessaan. On aina hyvä muistaa, että tuontieläimet, joiden tautitilannetta ei ole selvitetty, aiheuttavat tuojalle suuren taloudellisen riskin: jos jokin tauti puhkeaa puolen vuoden sisällä tuonnista, tuoja vastaa eläinten mukanaan tuoman taudin aiheuttamista kustannuksista. Tuoja ei siis vastaa vain omasta karjastaan, vaan myös naapuri- tai kontaktitiloille, pahimmassa tapauksessa koko elinkeinolle aiheutuneesta vahingosta. Vakavan eläintaudin tuonti maahan voi pysäyttää Suomen eläinperäisten elintarvikkeiden vientimahdollisuudet.

 

1. Selvitetään lähtömaan tautitilanne

    1.1. mitä tauteja esiintyy

    1.2. mitä tauteja vastustetaan

    1.3. mille taudeille on vastustusohjelmat

2. Arvioidaan lähtökarjan tautitilanne

    2.1. eläinkauppa viimeisten vuosien aikana: ulkomaantuonnit, viennit
           Pohjoismaihin

    2.2. laiduntaminen / lähin muu karja

    2.3. eläinlääkärin käynnit

    2.4. tilan kuuluminen vastustusohjelmiin

3. Tuotavat eläimet

    3.1. tilalla syntyneitä

4. Tautiriskien hallitseminen lähtömaassa

    4.1. valitaan sopivat lähtötilat

    4.2. valitaan ostettavat eläimet, jotka siirretään karanteeniin

    4.3. tehdään karanteeniaikana vaadittavat tutkimukset (koko karjasta tai    
           otanta karjasta ja tuotavista eläimistä)

    4.4. tehdään muut tarpeelliset toimenpiteet: loiskäsittelyt, pesut tms.

5. Tautiriskien hallitseminen Suomessa

    5.1. eläimet karanteenissa

    5.2. karanteenissa tutkimukset ja muut käsittelyt

© ETT ry