Siipikarjan terveystarkkailu

Siipikarjan terveystarkkailu

Siipikarjan tervystarkkailuohjelma uudistettiin vuoden 2016 alusta. Muutoksia on tullut sekä näytteen ottoajankohtiin että tutkittavien tautien suhteen. Myös tulosten raportointia on kehitetty ja kehitetään edelleen (mm. rokotusten onnistumisen seurantaan tarvittavien tiitteritasojen iilmoittamisen oisalta).

Siipikarjan terveystarkkailun piiriin kuuluvat Suomessa sekä lihasiipikarjan- että  munantuotannon jalostuspolvien tilat, eli isovanhempais- ja vanhempaispolven siipikarja. Myös tuotantopolven siipikarjatilat voivat liittyä terveystarkkailuun.

Terveystarkkailuun liitytään tekemällä siitä sopimus Ruokaviraston kanssa.

Ohjelman puitteissa tehtävin tutkimuksin seurataan lintujen terveystilannetta sekä rokotusten onnistumista.

Siipikarjan terveystarkkailuohjelmaa ylläpitää Ruokavirasto.

Siipikarjan tutkimuspaketit

Terveystarkkailuohjelman lisäksi Ruokavirasto tarjoaa myös kaksi tutkimuspakettia, hengitystiepaketti sekä muninnanlaskupaketti.

Nämä paketit on tarkoitettu niitä tautitapauksia varten joissa esiintyy joko hengitystieoireita tai muninnanlaskua. Näiden avulla voidaan samalla tutkimuspyynnöllä selvitettää useamman taudinaiheuttajan esiintymistä.

© ETT ry