Siipikarjan hyvinvointi

 

Siipikarjan hyvinvointitavoitteet:

 

 

 

Broilereiden jalkapohjaterveys

Yhtenä tärkeimmistä broilereiden hyvinvoinnin mittareista käytetään ns. jalkapohjaindeksiä.

Indeksin pohjana oleva jalkapohjatulehdusarviointi tehdään tutkimalla parvesta vähintään sadan linnun yksi jalkapohja teurastuksen yhteydessä tarkastuseläinlääkärin toimesta (Valtioneuvoston asetus 375/2011).

Jalkapohjasta pisteytetään ihotulehduksen vakavuusaste
vaurion syvyyden perusteella. Alle 40 pisteen parvissa jalkapohjien
kunto on hyvä. Kansainvälisessä vertailussa käytetään luokitusta
< 40 pistettä, 40-80 pistettä ja > 80 pistettä. Jos parven jalkapohja-tulehdusarvioinnin tulos ylittää 80 pistettä, on tarkastuseläinlääkärin ilmoitettava siitä broilereiden omistajalle tai pitäjälle sekä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee.

Koska suurin osa teurastetuista broileriparvista sijoittuu Suomessa alle 40 pisteen ryhmään, on oheisessa tilastossa (sisältää > 90 % suomalaisesta broilerintuotannosta) laskettu myös ns. ”Suomen erityistaso” < 20 pistettä.

Broilereiden jalkapohjapisteet Suomessa 2012-2018

 

Siipikarjan lopetus:

© ETT ry