Seminaarit

ETU-seminaarien ja -yhteistyöryhmän kokousten tavoitteena on

- antaa kokonaiskuva terveydenhuollon toimista ja kehityskohteista eri
  sektoreilla
- konkretisoida mitkä ovat terveydenhuollon haasteet ja toiminnan
  painopistealueet tuleville vuosille
- tehostaa sidosryhmien yhteistyötä

© ETT ry