Schmallenberg-virus

 

   Schmallenberg-virusinfektio on vektorivälitteinen virustauti, joka aiheuttaa
   lähinnä luomisia ja epämuodostumia naudoilla, lampailla ja vuohilla

Aiheuttaja:
• Bunyaviruksien  ortobunyavirus-sukuun kuuluva RNA virus. Lähisukua ovat Simbu-seroryhmän virukset, kuten Shamonda-, Akabane- ja Aino-virus.
• Menettää aktiivisuutensa 50-60°C:ssa 30 minuutissa. Tavanomaisilla desinfiointiaineilla ei ole todettu olevan juurikaan tehoa.
• Ei säily pitkään välittäjähyönteisten (Culicoides spp. eli polttiaiset, mahdolliset muut hyönteiset) tai isäntäeläimen ulkopuolella.

Esiintyvyys:
• Schmallenberg -virusta on todettu useissa Euroopan maissa mm. Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Luxemburgissa ja Espanjassa. Virusvasta-aineita on todettu Tanskassa, Ruotsissa ja nyt myös Suomessa syksyllä 2012. 
• Virus on osoitettu epämuodostuneista karitsoista, vasikoista ja kileistä, mutta myös luonnonvaraisista märehtijöistä, jotka mahdollisesti toimivat tartunnan reservoaarina. Kohdussa tartunnan saaneella eläimellä virusta löytyy keskushermostosta, aivoista, verestä ja elimistä. Virus voidaan eristää myös jälkeisistä ja sikiönesteestä.

Leviäminen:
• Tartunta tapahtuu pääasiassa hyönteisten, erityisesti polttiaisten välityksellä märehtijästä toiseen tai vertikaalisesti emältä jälkeläiselle. Myös tartunta suoran kontaktin kautta esim. ulosteiden välityksellä akuutissa vaiheessa on teoreettisesti mahdollista, vaikkakin epätodennäköistä. 
• Tartunta leviää helposti kesällä ja syksyllä, jolloin virusta levittävät hyönteiset ovat aktiivisia.

Itämisaika:
• Yleensä 1-5 vrk.

Aiheuttaa:
• Märehtijöillä pääasiassa luomisia, epämuodostuneita ja heikkoja jälkeläisiä.
• Lampailla  tuotannon menetykset jopa 30%.
• Aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita lammas- ja nautatiloilla eri maissa 
(luomiset, epämuodostuneet sikiöt, heikot jälkeläiset, alentunut 
maidontuotanto)
• Sairastuvuus vaihtelee kokeellisten tartuntojen perusteella, kuolleisuus aikuisilla naudoilla vähäinen.
• Tilatasolla taudista vapautuminen kestää 2-3 viikkoa.
• Saman sukuryhmän virukset saavat aikaan pitkän immuniteetin tartunnan jälkeen. Schmallenberg-viruksesta ei voida vielä varmuudella sanoa mitään.
• Ei oletettavasti tartu ihmiseen. Ei aiheuta muutoksia lihaan tai maitoon.

Oireet:
• Aikuisilla naudoilla usein oireeton
• Akuutissa vaiheessa yleiskunnon heikkeneminen, korkea kuume ( >40°C), syömättömyys, raju maidontuotannon lasku ja ripuli.
• Luomisia ja epämuodostuneita vasikoita normaalia enemmän 
• Toipuminen muutamassa päivässä
 
Epämuodostumat:
• suoraan tai koukkuun jäykistyneet raajat, kaula- tai selkärangan kiertymät, aivojen epämuodostumat (vesipää) tai aivojen osittainen kehittymättömyys, vastasyntyneen hermosto-oireet tai imemiskyvyttömyys
• vasikoilla ihonalaista nestekeräytymää

Diagnoosi:
• Näytteenotto-ohjeita Eviran nettisivuilla www.evira.fi
• Akuutisti oireilevista märehtijöistä otetaan EDTA- ja seerumiverinäytteet ja/tai ulostenäytteet ripuloivilta märehtijöiltä.
• Sikiöt ja jälkeiset lähetetään tutkittavaksi Eviraan. Verinäytteet lähetetään eläintautivirologian tutkimusyksikköön Helsinkiin

Vastustaminen:
• Schmallenberg-viruksen aiheuttama tauti ei ole lakisääteisesti vastustettava tauti, mutta tautiepäilystä tulee ilmoittaa virkaeläinlääkärille.
• Epämuodostumien ja luomisten syy on aina selvitettävä. Tutkimus on ilmainen kampanjavuoden ajan (31.5.2013 saakka).
• Märehtijöiden tuonti riskialueilta ei ole suositeltavaa, tai tuonti kannattaa ajoittaa vain polttiaisvapaaseen kauteen. Lisäksi suositellaan, että tuotavat märehtijät tutkitaan jo lähtömaassa. Tiineiden vasta-ainepositiivisten eläinten tuonti ei ole suositeltavaa´(saattavat poikia epämuodostuneen tai muuten heikkokuntoisen jälkeläisen).
Tuonneissa on noudatettava viranomaisten määräyksiä ja ETT ry:n ohjeita.
• Schmallenberg-virusta vastaan ei ole toistaiseksi olemassa rokotetta.

Lähteet:
Evira Elintarviketurvalllisuusvirasto -  www.evira.fi
OIE World Organisation for Animal Health - www.oie.com
Schmallenberg-virus seminaari – Bryssel 2.4.2012
Jordbruksverket – www.sjv.se

© ETT ry