Ruokaketjuhanke 2, siipikarjaosio

Hyvänä esimerkkinä terveydenhuoltoon liittyvien tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on lihasiipikarjatuotannossa käytettyjen mikrobilääkkeiden käyttömäärätietojen keräys ja tilastointi ETT:n toimesta vuodesta 2007 alkaen.

Ruokaketjuhanke 2 (RKH2)

  • Lihasiipikarjaosio


Edellisessä ETT:n ruokaketjuhankkeessa aloitettiin broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten tietojen kerääminen. Mm. lintujen jalkapohjien kuntoa seurataan teurastamoilla tarkastuseläinlääkäreiden toimesta, ja näistä tutkimuksista kertyvä kansallinen tieto julkaistaan säännöllisesti ETT:n nettisivuilla.

Broilereiden hyvinvointia kuvaavien tietojen keruuta ja kansallista tilastointia on tarkoitus kehittää edelleen RKH2:n puitteissa.

Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten lihasiipikarjan Biocheck.UGent®- tautisuojauksen arviointimenetelmää voidaan alalla hyödyntää.

Tammikuussa 2019 järjestettiin koulutus broilerikasvattamoiden tautisuojauksesta ja Biocheck.UGent® -arviointimenetelmästä.

  • Munantuotanto-osio


RKH2:ssa lähdetään selvittämään tietojen keruujärjestelmän luomista myös munantuotantoketjun mikrobilääkkeiden käytöstä. Samassa yhteydessä olisi hyvä selvittää myös munantuotantoketjun rokotuskattavuus.

Katso ETT:n esitys: 

Käytetäänkö kananmunantuotantoketjussa antibiootteja? (Siipikarjaliiton kanaristeily 25.-26.1.2019)

© ETT ry