Ruokaketjuhanke 2, siipikarjaosio

Hyvänä esimerkkinä terveydenhuoltoon liittyvien tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on lihasiipikarjatuotannossa käytettyjen mikrobilääkkeiden käyttömäärätietojen keräys ja tilastointi ETT:n toimesta vuodesta 2007 alkaen.

Edellisessä ETT:n ruokaketjuhankkeessa aloitettiin broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten tietojen kerääminen. Mm. lintujen jalkapohjien kuntoa seurataan teurastamoilla tarkastuseläinlääkäreiden toimesta, ja näistä tutkimuksista kertyvä kansallinen tieto julkaistaan säännöllisesti ETT:n nettisivuilla.

Tässä hankkeessa lähdetään selvittämään tietojen keruujärjestelmän luomista myös munantuotantoketjun mikrobilääkkeiden käytöstä. Samassa yhteydessä olisi hyvä selvittää myös munantuotantoketjun rokotuskattavuus.

Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten lihasiipikarjan Biocheck.UGent®- tautisuojauksen arviointimenetelmää voidaan alalla hyödyntää.

© ETT ry