Ruokaketjuhanke 2, nautaosio

Hankkeen nautaosion tavoitteina ovat nautaketjun turvallisen toimintatavan jalkauttaminen käytäntöön ja laadun edistäminen

Aikaisemmassa ETT:n Ruokaketjuhankkeessa luotiin yhteiset pelisäännöt tautiriskien minimoimiseksi eläinliikenteessä. Jotta nautaketjun turvallinen toimintatapa omaksutaan osaksi arjen käytäntöä, on jokaisen toimijan sitouduttava noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Tässä hankkeessa sovitaan ja kuvataan yhteisesti, mitä vastuullinen toimintatapa kunkin ketjussa toimivan osalta tarkoittaa, jotta turvallista toimintatapaa voidaan toteuttaa. Tämän pohjalle luodaan laatujärjestelmä, joka on tärkeää nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevaan kertyvän tiedon oikeellisuuden ja luotettavuuden kannalta. 

Tässä hankkeessa tullaan luomaan malli, miten terveysluokitus nautatiloille voitaisiin toteuttaa ja automatisoida. Lisäksi selvitetään, miten terveysluokitus toimisi eläinkaupan apuvälineenä ja eläintautivakuutuksen ehdoissa.

Tilatasolle tuotannollista terveydenhuoltotyötä on kehitettävä ja terveydenhuoltotyön merkitystä on nostettava koko ruokaketjussa. Hankkeen puitteissa selvitetään tuotannollisen terveydenhuoltotyön kehitys- ja koulutustarpeita ja järjestetään koulutusta nautatilojen terveydenhuoltotyötä tekeville eläinlääkäreille esim. mikrobilääkkeiden vastuullisesta käytöstä. 

© ETT ry