Rokotteiden käyttö siipikarjatuotannossa

 

Rokotteiden luovuttaminen siipikarjatiloille

Siipikarjan rokotussuositukset Suomessa

Lääkeluovutusasetuksen (liite 3, luku 4. Lääkkeiden luovutus turkiseläinten, viljeltyjen kalojen tai siipikarjan omistajalle tai haltijalle) mukaan siipikarjatilalla, jolle luovutetaan rokotteita, täytyy rokotteita luovuttavan eläinlääkärin tehdä vähintään kaksi käyntiä vuodessa. Eläinlääkäri laatii siipikarjan pitopaikalle kirjallisen rokotussuunnitelman.

Eläinten omistajalla tai haltijalla on oltava lääkkeiden säilytykseen soveltuvat tilat sekä riittävät tiedot ja kyvyt eläinten rokottamiseen ja rokotteiden käsittelyyn.

Eläinten omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa saamistaan ja käyttämistään lääkkeistä, ja eläinlääkäri tarkistaa tämän kirjanpidon eläinten pitopaikassa käydessään. 

Yhteenveto rokotteiden käytön ja luovutuksen ehdoista 1.12.2014 alkaen

© ETT ry