Rehustrategia 2011-2020

Rehustrategiatyöryhmän raportti 2010

Kansallinen rehustrategia ja toimenpideohjelma 2004-2010 on päivitetty.
Jatkostrategia vuosille 2011-2020 luovutettiin maa- ja metsätalousministerille 29.9.2010.
Tammikuulla 2010 päivitystyön aloittaneeseen työryhmään kuului edustajia maa- ja metsätalousministeriöstä, Evirasta, rehuteollisuudesta, Elintarviketeollisuusliitosta, ProAgria Keskusten Liitosta, MTK:sta, MTT:sta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta, Suomen Siipikarjaliitosta, Suomen Kalankasvattajaliitosta, Valiolta ja ETT:stä (Hannele Nauholz).

Rehustrategiaan kirjattiin seuraavat strategiset linjaukset:
1. Suomalaisen kotieläintuotannon perusta on turvallinen, laadukas ja kilpailukykyinen rehuketju
2. Valkuaisrehuomavaraisuuden ja kotoisten rehuvalkuaislähteiden käytön lisääminen
3. Riskienhallinnan kehittäminen
4. Ympäristöystävällinen ja eettinen kotieläintuotanto

ETT:n toiminnalle on asetettu tavoitteita lähinnä 1. ja 3. linjausta koskien. ETT:n työpanosta vaativat lähinnä seuraavat strategiaan kirjatut toimenpide-ehdotukset:

1. Ylläpidetään kansallinen hyvä rehuhygienia haitallisten kemiallisten ja fysikaalisten aineiden sekä mikrobiologisten taudinaiheuttajien osalta mukaan lukien nollatoleranssi rehuperäisen salmonellan suhteen (rehuteollisuus, MTK, ETT, neuvontajärjestöt, MMMELO, Evira): jatkuva

3. 
a) Kehitetään rehuhygienianeuvontaa ja auditointeja rehualan toimijoille tarjoavaa toimintaa (rehuteollisuus, ETT, ETL): 2012/jatkuva

b) Lisätään alkutuotannon toimijoiden valmiuksia riskien tunnistamiseen ja laaditaan rehuhygienia-asetuksen mukainen hyvä tuotantotapaopas (MTK, neuvontajärjestöt, ETT, VYR, Evira): 2011/jatkuva

c) Ylläpidetään positiivilistaa rehualan toimijoista, jotka vapaaehtoisesti osoittavat riskienhallintakykynsä salmonellan suhteen. Suosituksena pidetään, että yrityksessä on hygieniakoulutuksen omaava henkilö (ETT): 2011/jatkuva

d) Selvitetään rehualan toimijoiden (rehun valmistajien) tuotevastuuvakuutusten olemassaolo ja niiden kattavuus positiivilistatoiminnan puitteissa (ETT, rehuteollisuus): 2012

e) Selvitetään viranomaisten ja toimijoiden yhteisen rehualan kriisiryhmän perustamista. Laaditaan perusteet toiminnalle, jossa varaudutaan poikkeustilanteisiin (vastuutahot, tiedonkulku, tiedotus jne.) (ETT, ETL, rehuteollisuus, Evira, MMM ELO, neuvontajärjestöt, MTK): 2011

f) Salmonellan riskinhallintakeinojen kehittämiseksi ja arvioimiseksi panostetaan tutkimukseen. Erityisesti selvitetään happojen ja muiden kemikaalien tehoa saastuneen rehun käsittelyssä sekä eri saneerausmenetelmien tehoa varastoissa, rehutehtaissa ja maatiloilla. Kartoitetaan pohjoismaiset yhteistyömahdollisuudet (rehuteollisuus, MTT, Evira, ETT, MMM ELO): 2012

© ETT ry