Rehuseminaarit

ETT ry on järjestänyt positiivilistan yrityksille ja muille rehuhygieniaan liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille rehuseminaareja jo vuodesta 1995. Seminaarit on järjestetty yhteistyössä rehuvalvonnan (KTTK, Evira, Ruokavirasto) kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön edustajat ovat olleet mukana niin seminaarien suunnittelussa kuin toteutuksessa luennoitsijoina.

Rehuseminaarit

1995 14.12.1995 vierailijana Per Häggblom, Stiftelsen Veterinär
                                 Foderkontroll, Ruotsi

1997 27.2.1997 ohjelma

1998 27.3.1998 ohjelma

2000 16.11.2000 ohjelma

2003 13.11.2003 ohjelma

2005 3.11.2005 ohjelma

2008 10.9.2008 ohjelma

2010 4.11.2010 ohjelma

2012 30.3.2012 katso vasemman reunan valikko

2014 3.11.2014 katso vasemman reunan valikko

2016 28.9.2016 katso vasemman reunan valikko

2018 30.10.2018 katso vasemman reunan valikko

© ETT ry