Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi

Eviran riskinarviointi ja Luke 2013-2016:

Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi (Luke)

"Jos suomalaisten sianrehujen salmonellaesiintyvyys olisi samaa luokkaa

kuin EU-maista kerätyssä aineistossa, esiintyvyys sioissa ja ihmisissä

voisi ennustetussa tilanteessa nousta keskimäärin 55-kertaiseksi. Jos

salmonellan hävittämiseksi rehusta ei ryhdyttäisi toimenpiteisiin,

ennaltaehkäisyn kustannukset olisivat edelleen vähintään 1,1–1,8

miljoonaa euroa, jonka lisäksi rehun saastumisesta johtuvien sikatilojen

saneerausten ja ihmisten sairastumisten aiheuttamat kustannukset

nousisivat noin 33 miljoonaan euroon vuosittain.

 

Tutkimuksen perusteella sianrehujen salmonellavalvonta ja siihen

liittyvät kontaminaatioita ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat

kustannustehokkaita ja tuottavat yhteiskunnalle hyötyä."

Hankkeen loppuraportti (Evira)

© ETT ry