Porcine Respiratory Corona Virus PRCV

                                                                                     19.08.2010
Aiheuttaja

- koronaviruksiin kuuluva Porcine Respiratory Coronavirus, joka oletetaan
  olevan syntynyt TGE-viruksen (Transmissible Gastroenteritis) mutaationa
- tunnistettu taudin aiheuttajaksi 1984 Belgiassa
- infektoi hengitysteiden epiteelisoluja ja alveolaarisia makrofaageja (toisin
  kuin TGE-virus, jonka kohteena on suolisto)

Esiintyvyys

- virus yleinen kaikkialla sikataloutta harjoittavissa maissa; Euroopassa
  tiettävästi vain Suomi ja Norja ovat vapaita tartunnasta

Leviäminen

- sika saa tartunnan hengitysteiden kautta ja erittää virusta sierainlimassa ja
  hengitysilman kautta (ei ulosteessa), spermavälitteisyys arvioitu 
  merkityksettömäksi
- tartunta leviää kontaktin kautta tai ilmavälitteisesti  useita kilometrejä
- leviämiseen vaikuttavat mm. sikatiheys, tilojen välinen etäisyys ja vuodenaika

Itämisaika: - 4-10 vrk

Oireet:  

- oireet riippuvat mm. viruskannasta, muiden bakteeri- ja virustartuntojen
  esiintymisestä sikalassa (esim. PRRS), vuodenajasta, olosuhteista, hoidosta
  jne.
- useimmiten oireeton (subkliininen) maissa, joissa tartunta on laajalle levinnyt
  tai oireita on vaikea tunnistaa, koska sioilla saattaa samanaikaisesti olla
  useita eri hengitystietartuntoja (esim. sikainfluenssa, App., PRRS)
- voi aiheuttaa eriasteisia (useimmiten lieviä) hengitystieoireita ja
  painonkehityksen häiriöitä sekä altistaa sikoja alentuneen vastustuskyvyn
  kautta muille tartunnoille
- esim. Kanadasta on raportoitu tartunnasta, joka aiheutti viikon vanhoilla
  porsailla vakavan keuhkotulehduksen ja 60% kuolleisuuden

Diagnoosi

- vasta-ainetutkimus (ELISA): tavallisimmin käytetyt menetelmät eivät pysty
  erottamaan PRC- ja TGE-virusta toisistaan → PRCV-tartunta saattaa
  aiheuttaa vääriä TGE-hälytyksiä (aiheuttaa tilalle rajoittavat määräykset).
  Positiivisten ELISA-tulosten varmistus (TGE vai PRCV) tehdään blocking  
  ELISA-menetelmällä
- tartunnan saaneessa sikalassa pikkuporsailla emältä saatuja vasta-aineita,
  serokonversio (aktiivinen vasta-ainemuodostus) vasta n. 6-7 kk ikäisillä sioilla

Hoito:  - ei ole

Ennaltaehkäisy

- sikojen tuonti vain PRCV-negatiiviselta tilalta (tutkimukset antavat vain
  tiladiagnoosin), tuotavien sikojen ikä oltava yli 6 kk → karanteeni Suomessa
- tautisuojaus → lastaustilan oikea käyttö, suojavaatteet, 48 h sääntö
  ulkomailta tultaessa, kertatäyttöisyys

Vastustus

- viranomaistoimet: Suomella on lisävakuudet TGE:n varalta
    • jatkuva seuranta Suomessa
    • kaikki maahantuotavat siat on tutkittava TGE:n varalta
- elinkeinon omat toimet: tuontiohjeistus, ilmoitus epäilystä Sikavaan

© ETT ry