Ohjeita M. bovis -tartuntatilalle

 

Mycoplasma bovis -tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa- hanke ja ETU terveydenhuollon nautaeläinlääkäriryhmä ovat 15.3.2016 laatineet ohjeita niille lypsykarja- ja emolehmätiloille, joilla on todettu M. bovis -tartunta. 

Lihanautatiloilla alla olevia ohjeita noudatetaan soveltuvin osin ja lisäksi noudatetaan teurastamon antamia ohjeita välitysvasikka- ja teurasnautaliikenteeseen.

M.bovis -tartunta aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia, mutta siitä voi myös päästä eroon alla olevia ohjeita ja eläinlääkärin laatimaa tilakohtaista riskinhallintasuunnitelmaa noudattamalla. Tartunnan saanut lypsykarja- ja emolehmätila voi osoittaa tartuntariskin olevan samalla tasolla kuin normaalilla Naseva-tilalla riskinhallintasuunnitelmaa noudattamalla ja ottamalla kolme kertaa sierainlimanäytteet vastustusohjelman näytteenotto-ohjeen mukaisesti negatiivisin tuloksin. Mikäli tartuntatila sitoutuu riskinhallintaan sovitulla tavalla ETT subventoi saneeraustarkoituksessa otettujen sierainlimanäytteiden tutkimista neljällä näytteenottokerralla.

Ohjeita tiloille, joilla on todettu Mycoplasma bovis -tartunta: 

M.bovis -tartunta on todettu - kuinka toimit ? 

  

Perusperiaatteet M.bovis -tartunnan hallintaan lypsykarjatilalle:  

1.Poista M.bovis -utaretulehduslehmät

2.Erottele vastasyntyneet vasikat erilleen tartunnankantajista

3.Noudata eläinlääkärin laatimaa tilakohtaista riskienhallintasuunnitelmaa

Yleisiä ohjeita M.bovis -tartuntatilalle

Ohjeet vasikkavälitykseen

M.bovis -lääkehoitosuositukset on tarkoitettu eläinlääkäreiden avuksi, kun suunnitellaan sairaiden eläinten hoitoa M. bovis -tartuntatilalla. Lisää ohjeita samassa yhteydessä toteutettavaan olosuhteiden parantamiseen ja hengitystietulehdusten ennaltaehkäisyyn löytyy nautaterveydenhuollon ohjeista

Pesuohje 

Pesuohjetta sovelletaan tilakohtaisesti eläinlääkärin riskienhallintasuunnitelman mukaan.

 

Tartunnan laajuuden selvitys M. bovis -tartuntatilalla 

Kun M.bovis -tartunta todetaan lypsykarja- tai emolehmätilalla, tehdään selvitys tartunnan laajuudesta ETT:n ohjeiden mukaisesti. Tartuntaa seurataan ja tartuntariskiä tilan sisällä ja sieltä ulospäin hallitaan riskinhallintasuunnitelman ja sovitun M.bovis -vastustusohjelmaan perustuvan näytteenottoprotokollan mukaisesti. Yllä oleva näytteenotto-ohje perustuu M.bovis -hankkeen aikaiseen selvitykseen ja sitä noudatetaan soveltaen kunkin tilan tarpeisiin.

Ks. myös M.bovis -vastustusohjelma kohta C2. 


© ETT ry