Neospora caninum

Neospora caninum on yksi pääasiallisista nautojen abortin aiheuttajista maailmalla. Suomessa tautitapauksia todetaan muutamissa karjoissa vuosittain.

Aiheuttaja:
•    Neospora caninum – kokkideihin kuuluva alkueläin.

Esiintyvyys:
•    USA: ssa puolet maan pihvi- ja lypsykarjoista ovat taudinaiheuttajan
      saastuttamia. Suomessa taudin esiintyvyyttä ei tarkasti tunneta, mutta
      viime vuosina uusia tapauksia on todettu vuosittain.
 

Leviäminen:
•    Nauta saa tartunnan joko tiineyden aikana istukan välityksellä
     emältään tai koiran ulosteiden saastuttamasta rehusta, laitumelta tai
     vedestä.
•    Tartunta jää naudalla pysyväksi.
•    Koira, kettu tai susi toimivat Neosporan pääisäntinä. Nauta toimii
     Neosporan väli-isäntänä.
•    Koirat saavat tartunnan syömällä nautojen sikiöitä, jälkeisiä tai
     saastunutta lihaa. Tartunta jää piilemään koiran elimistöön loppuiäksi,
     vaikka tartuntaa aiheuttavien ookystojen erittäminen ulosteeseen
     vähenee 3 kk tartunnasta.
•    Ei säily pitkään ympäristössä.
•    Ei tartu ihmiseen.  

Oireet:
•    Luomisriski on n. nelinkertainen normaaliin tiineyteen verrattuna.
     Luominen tapahtuu useimmiten 4-7 tiineyskuukauden tienoilla. 
•    Esiintyy tilalla usein luomisaaltoina, jolloin useampi eläin luo
     vasikkansa lyhyen ajan sisällä. Tällöin yleensä tartunta on
     ruokintaperäinen.
•    Myös normaali tiineys on mahdollinen, mutta jälkeläinen kantaa
     tartuntaa eteenpäin.
•    Tartunnan kantaja tartuttaa jälkeläisensä seuraavissa tiineyksissä,
     jolloin luomisriski on olemassa, vaikkakin vähenee iän myötä.

Diagnoosi:
•    Perustuu näytteenottoon ja varmistukseen laboratoriossa. Näytteeksi
     lähetetään luotu sikiö jälkeisineen sekä verinäytteet luoneista emistä.
•    Positiivisen löydöksen jälkeen suositellaan laajennettua näytteenottoa
     tilalla esim. maito- tai verinäyttein. Parhaiten näytteenottoon
     soveltuvat lopputiineet eläimet tai luoneet eläimet kuukauden sisällä
     luomisesta.
•    Myös karjan kanssa kontaktissa olevat koirat kannattaa tutkia.

Vastustus:

Vaikea hävittää karjasta, jossa tartuntaa esiintyy!

•    Tauti ei ole lakisääteisesti vastustettava eläintauti.

•    Lähetä luodut sikiöt ja jälkeiset tutkittavaksi Eviraan.  Kts. www.evira.fi 
•    Älä jätä positiivisiksi todetuista eläimistä hiehoja jalostukseen tai
     myyntiin. Älä osta positiiviseksi todettuja eläimiä tai niiden
     naarasjälkeläisiä pitoeläimiksi.
•    Positiivisista eläimistä voi haluttaessa kerätä alkioita ja siirtää ne
     negatiivisiin vastaanottajiin.
•    Mikäli positiiviseksi todettu lypsyrotuinen eläin halutaan siementää
     uudelleen, se on viisainta tehdä liharodun siemenellä, ja kasvattaa
     mahdollinen jälkeläinen vain lihaksi. Luomisriski on kuitenkin
     normaalia tiineyttä suurempi.
•    Suojaa rehut ja juomavesi ulostekontaminaatiolta ja huolehdi
     haittaeläinten torjunnasta ETT:n ohjeiden mukaisesti.
•    Huolehdi abortoiduista sikiöistä, jälkeisistä ja raadoista siten, etteivät
     koirat tai naudat pääse niihin käsiksi. Puhdista poikimakarsina
     erityisen hyvin positiivisten poikijoiden jäljiltä.
•    Koirien tarpeetonta oleskelua navetassa, ulkotarhojen ruokinta-
     alueella ja laitumilla tulee välttää.
•    Älä ruoki koiria kypsentämättömällä naudan tai muiden
     märehtijöiden lihalla.
•    Hankittaessa paimenkoiraa - erityisesti ulkomailta - tulee huomioida
     Neospora caninum -riski.

© ETT ry