Nautaketjun turvallinen toimintatapa -koulutusta

Vuoden 2015 aikana on yhdessä luotu pelisääntöjä niin tilojen väliseen kuin teurastamon ohjaamaan eläinkauppaan.

Vuoden 2016 kevään aikana hankkeen puitteissa on koulutettu eläinlääkäreitä, neuvojia ja muita sidosryhmiä nautaeläinliikenteen turvallisen toimintatavan käyttöönotossa ja uudistetun Nasevan käytössä.

Valtakunnalliset tuottajakoulutukset alkavat syksyllä 2016 jatkuen keväälle 2017.

                   

© ETT ry