Naudan sperman tuonti 1995-2014

NAUDAN SPERMA

1995:

Itävalta 120 annosta (SI)
Kanada 100 annosta (CH)
Ranska 3055 annosta (CH, HOL, LI)
Ruotsi 100 annosta (CH)
Tanska 60 annosta (AB, LI)

1996:

Ranska 4915 annosta (HOL, LI)
Ruotsi 7700 annosta (AY, HOL, Tu)
Tanska 250 annosta (AB, HF, LI) 

1997:

Hollanti 3855 annosta (HOL)
Kanada 100 annosta (HF)
Ranska 9555 annosta (BA, CH, HOL, LI)
Ruotsi 24510 annosta (AY, HOL)
Tanska 95 annosta (HC, SI)
USA 1650 annosta (AB, HOL)

1998:

Hollanti 7818 annosta (HOL)
Kanada 1150 annosta (AY, HF)
Ranska 16925 annosta (BA, HOL)
Ruotsi 9910 annosta (AY, BA, HOL)
Saksa 204 annosta (HOL)
Tanska 2340 annosta (HF, HOL, SI)
USA 4340 annosta (AY, HOL)

1999:

Hollanti 11202 annosta (HOL)F)
Ranska 14243 annosta (BA, CH, HOL, LI)
Ruotsi 28190 annosta (AY)
Tanska 9770 annosta (HOL, LI, SI)
USA 1042 annosta (AB, AY, HF, HOL)

2000:

Hollanti 2800 annosta (HOL)
Kanada 1263 annosta (CH, HF, HOL)
Ranska 7676 annosta (BA, CH, HOL)
Ruotsi 25144 annosta (AY, HOL)
Tanska 19610 annosta (HC, HOL, SI)
USA 4350 annosta (AY, HOL)

2001:

Australia 27 annosta (HF)
Kanada 8843 annosta (AB, AY, HOL)
Norja 810 annosta (AY)
Ranska 8432 annosta (BA, CH, HOL, LI)
Ruotsi 53173 annosta (AY, CH, HOL, SI)
Saksa 2850 annosta (HOL)
Tanska 7924 annosta (HF, HOL)
USA 12300 annosta (AB, HOL)

yht. 94359 annosta

2002:

Hollanti 2100 annosta (HOL)
Italia 95 annosta (HOL)
Kanada 3896 annosta (AY, HF, HOL, SI)
Ranska 10543 annosta (BA, CH, HOL, LI)
Ruotsi 48326 annosta (AY, CH, HF, HC, HOL, SI, SKB)
Saksa 5677 annosta (HOL)
Tanska 4480 annosta (HOL, LI)
USA 3489 annosta (AB, AY, HOL)

yht. 78606 annosta

2003:

Ruotsi 91664 annosta (47687 AY, 201 HC, 43673 HOL, 10 SI, 93 SK)
Tanska 297 annosta (15 CH, 22 DX, 22 HOL, 134 LI, 104 SI)
Saksa 14665 annosta (14665 HOL)
Ranska 4865 annosta (2003 BA, 59 CH, 2803 HOL)
UK 1268 annosta (1268 HOL)
Italia 561 annosta (561 HOL)
Kanada 12669 annosta (4262 AY, 86 CH, 76 HF, 8177 HOL, 68 JE)
USA 6875 annosta (53 AB, 2649 AY, 126 HF, 4047 HOL)
Australia 234 annosta ( 234 HOL)

yht. 133098 annosta

2004:

Ruotsi 98633 annosta (54854 AY, 101 CH, 140 HC, 43397 HOL, 141 SK)
Norja 26 annosta (26 AY)
Tanska 9461 annosta (61 HF, 9400 HOL)
Saksa 14315 (14315 HOL)
Ranska 5833 annosta (2011 BA, 180 CH, 3570 HOL, 72 LI)
Itävalta 196 annosta (196 SI)
Italia 3065 annosta (3065 HOL)
UK 995 annosta (210 AY, 28 CH, 72 HF, 661 HOL, 24 LI)
Kanada 7076 annosta (6125 AY, 72 HF, 864 HOL, 15 JE)
USA 10235 annosta (142 AY, 52 HF, 10041 HOL)

yht. 149835 annosta

2005:

Ruotsi 58667 annosta (39584 AY, 11 CH, 18940 HOL)
Norja 3000 annosta (3000 AY)
Tanska 24133 annosta (31 AB, 31 GAL, 51 HC, 142 HF, 23449 HOL, 287 LI, 142 SI)
Saksa 13133 annosta (13133 HOL)
Ranska 16559 annosta (4449 BA, 242 CH, 50 HF, 3404 HOL, 3106 LI, 5308 SI)
Hollanti 2702 annosta (2702 HOL)
UK 3509 annosta (3407 HOL, 68 JE, 22 LI, 12 SI)
Espanja 275 annosta (275 HOL)
Kanada 14269 annosta (9860 AY, 101 HF, 4253 HOL, 55 JE)
USA 6074 annosta (249 AY, 5825 HOL)
Uusi-Seelanti 50 annosta (50 HF)

yht. 142371 annosta

2006:

Ruotsi 29445 annosta (22694 AY, 185 CH, 40 HC, 6510 HOL, 16 SK)
Tanska 44816 annosta (46 AB, 26 DX, 42 GAL, 31 HC, 44645 HOL, 26 LI)
Saksa 14724 annosta (14724 HOL)
Sveitsi 81 annosta (81 HOL)
Itävalta 122 annosta (122 SI)
Ranska 9784 annosta (2428 BA, 111 Ch, 4740 LI, 2505 SI)
Hollanti 102 annosta (102 HOL)
UK 383 annosta (311 HOL, 72 JE)
Italia 1136 annosta (1136 HOL)
Espanja 192 annosta (192 HOL)
Kanada 21135 annosta (133 AB, 12052 AY, 36 CH, 8745 HOL, 138 JE, 31 LI)
USA 10469 annosta (128 AB, 10289 HOL, 52 JE)
Uusi-Seelanti 46 annosta (46 HF)

yht. 132435 annosta

2007:

Ruotsi 20652 annosta (470 AB, 6182 AY, 140 CH, 470 HF, 13320 HOL, 10 SI, 60 SK)
Tanska 46246 annosta (31 GAL, 97 HC, 11 HF, 45949 HOL, 71 JE, 87 LI)
Saksa 13042 annosta (12884 HOL, 158 SI)
Sveitsi 174 annosta (174 HOL)
Ranska 35773 annosta (9009 BA, 1411 CH, 3202 HOL, 17245 LI, 4906 SI)
UK 1505 annosta (55 AB, 51 GAL, 1301 HOL, 26 JE, 61 LI, 11 SI)
Italia 2374 annosta (2374 HOL)
Espanja 3502 annosta (3502 HOL)
Kanada 29961 annosta (42 AB, 14488 AY, 60 CH, 183 HF, 15004 HOL, 184 JE)
USA 8286 annosta (102 AB, 141 HF, 8043 HOL)
Uusi-Seelanti 51 annosta (51 HF)

yht. 166272 annosta

2008:

Ruotsi 57095 annosta (27520 AY, 170 CH, 29190 HOL, 125 PSK, 90 SI)
Tanska 60435 annosta (21 AB, 2896 AY, 101 HC, 87 HF, 56888 HOL, 262 JE, 36 LI, 144 SI)
Saksa 7314 annosta (7314 HOL)
Sveitsi 286 annosta (286 HOL)
Itävalta 124 annosta (124 SI)
Ranska 34860 annosta (8750 BA, 4900 Ch, 19710 LI, 1500 SI)
Hollanti 4550 annosta (4550 HOL)
UK 1100 annosta (500 AY, 600 HOL)
Irlanti 16686 annosta (6621 AB, 4800 HF, 5265 SI)
Italia 4714 annosta (4714 HOL)
Espanja 250 annosta (250 HOL)
Kanada 38719 annosta (174 AB, 19579 AY, 91 CH, 51 HF, 18737 HOL, 87 JE)
USA 28042 annosta (159 AB, 71 CH, 27562 HOL, 100 JE, 150 BS)
Australia 477 annosta (477 HOL)

yht. 254652 annosta

2009:

Ruotsi 44459 annosta (36746 AY, 40 BA, 85 CH, 7503 HOL, 85 PSK)
Tanska 169127 annosta (76411 AY, 11 DX, 100 HC, 51 HF, 91117 HOL, 1231 JE, 35 LI, 171 SI)
Saksa 3650 annosta (3356 HOL, 62 LI, 232 SI)
Sveitsi 368 annosta (240 HOL, 128 BS)
Itävalta 500 annosta (500 SI)
Tsekki 274 annosta (274 HOL)
Liettua 4025 annosta (4025 AY)
Ranska 23161 annosta (6810 BA, 3386 CH, 12965 LI)
Hollanti 200 annosta (200 HOL)
UK 3633 annosta (2650 AY, 100 HC, 61 HF, 717 HOL, 105 LI)
Irlanti 7887 annosta (2027 AB, 2021 HF, 3839 SI)
Italia 2206 annosta (2206 HOL)
Espanja 1500 annosta (1500 HOL)
Kanada 26769 annosta (16190 AY, 86 CH, 61 HF, 10406 HOL, 26 JE)
USA 33864 annosta (285 AB, 32821 HOL, 658 JE, 100 BS)
Australia 323 annosta (323 HOL)

yht. 321946 annosta

2010:

Ruotsi 215165 annosta (10500 AB, 168369 AY, 11010 BA, 30 CH, 
25143 HOL, 113 PSK)
Tanska 314519 annosta (180 AB, 101454 AY, 500 BA, 128 HF, 187285 HOL, 3164 JE, 14528 LI, 7280 SI)
Saksa 4117 annosta (3771 HOL, 346 SI)
Sveitsi 1536 annosta (245 BS, 490 HOL, 300 LI, 501 SI)
Itävalta 71 annosta (71 SI)
Tsekki 21 annosta (21 SI)
Liettua 6000 annosta (5500 AY, 500 SI)
Ranska 667 annosta (22 BA, 291 CH, 354 LI)
Hollanti 50 annosta (50 BB*)
UK 505 annosta (250 AY, 82 CH, 173 HF)
Irlanti 110 annosta (66 LI, 44 SI)
Italia 1853 annosta (1853 HOL)
Espanja 1503 annosta (1503 HOL)
Kanada 40125 annosta (1257 AB, 15739 AY, 201 BA, 101 BS, 140 CH, 
350 HF, 21807 HOL, 329 JE, 201 LI)
USA 20849 annosta (133 AB, 9051 AY, 50 BS, 11515 HOL, 100 JE)
Australia 130 annosta (100 HF, 30 HOL)

                                                   *BB risteytyskäyttöön
yht. 607221 annosta


2011: 

 Ruotsi 258386 annosta (21500 AB, 149130 AY, 5150 BA, 10697 CH,
           420 HF, 51817 HOL, 16000 LI, 3512 SI, 156 TU)
Norja 2000 annosta (2000 AY)
Tanska 396323 annosta (2185 AB, 125037 AY, 100 CH, 20 DX, 10 HC, 
           255 HF, 262706 HOL, 3061 JE, 1964 LI, 985 SI)
Saksa 3017 annosta (2927 HOL, 90 SI)
Sveitsi 1209 annosta (453 BS, 253 HOL, 503 LI)
Itävalta 248 annosta (248 SI)
Unkari 904 annosta (904 HOL)
Ranska 126 annosta (51 CH, 75 LI)
Hollanti 1200 annosta (1200 HOL)
UK 3422 annosta (3046 AY, 81 HC, 103 HF, 132 HOL, 60 SI)
Italia 4316 annosta (4316 HOL)
Kanada 55471 annosta (480 AB, 23312 AY, 1806 BA, 201 BS, 101 GYR, 
            146 HF, 27988 HOL, 332 JE, 1004 LI, 101 SI)
USA 13297 annosta (119 AB, 4404 AY, 352 BS, 8392 HOL, 30 SI)
Australia 400 annosta (400 HF)

yht. 740315 annosta

 

2012:

Ruotsi 243549 annosta (13627 AB, 187409 AY, 6650 BA, 670 CH,
           5200 HF, 23353 HOL, 1800 LI, 30 PSK, 4700 SI, 110 TU)
Norja 1800 annosta (1800 AY)
Tanska 400370 annosta (1341 AB, 98966 AY, 4150 BA, 150 CH, 50 DX,
           130 HC, 250 HF, 262108 HOL, 4620 JE, 27965 LI, 50 PIE, 590 SI)
Saksa 1965 annosta (1925 HOL, 40 SI)
Sveitsi 804 annosta (201 BS, 603 HOL, 503 LI)
Itävalta 111 annosta (111 SI)
Unkari 787 annosta (787 HOL)
Ranska 1566 annosta (22 BA, 315 CH, 1001 HOL, 228 LI)
Hollanti 8628 annosta (8528 HOL, 100 JE)
UK 6265 annosta (5187 AY, 500 BA, 152 HC, 105 HF, 321 SI)
Irlanti 81 annosta (81 LI)
Italia 601 annosta (601 HOL)
Espanja 403 annosta (403 HOL) 
Kanada 63037 annosta (185 AB, 26476 AY, 1002 BA, 201 BS, 587 HF, 
            32228 HOL, 301 JE, 1273 LI, 784 SI)
USA 15789 annosta (48 AB, 6897 AY, 97 BS, 8547 HOL, 200 JE)
Australia 151 annosta (151 HOL)

yht. 745907 annosta

2013:

Ruotsi 200850 annosta (1800 AB, 152937 AY, 3000 BA, 870 CH,
           3086 HF, 33377 HOL, 350 PSK, 5430 SI)
Norja 2118 annosta (2118 AY)
Tanska 405004 annosta (500 AB, 104872 AY, 4188 BA, 524 CH, 30 DX,
           506 HF, 261100 HOL, 7976 JE, 19157 LI, 6151 SI)
Saksa 10884 annosta (491 BS, 10086 HOL, 307 SI)
Sveitsi 5707 annosta (2001 AB, 251 BS, 1754 LI, 1701 SI)
Itävalta 200 annosta (200 SI)
Unkari 987 annosta (987 HOL)
Ranska 22765 annosta (22351 BA, 161 CH, 253 LI)
Hollanti 2883 annosta (2883 HOL)
UK 19954 annosta (17881 AB, 1500 AY, 192 CH, 181 GAL, 200 HOL)
Italia 300 annosta (300 HOL)
Kanada 79876 annosta (230 AB, 30863 AY, 1161 BA, 100 BS, 550 HF, 
            46092 HOL, 380 JE, 500 LI)
USA 14343 annosta (3937 AY, 305 BS, 40 GUE, 9711 HOL, 350 JE)
Australia 150 annosta (15 AB)

yht. 766021 annosta

 

2014:

Ruotsi 223386 annosta (1278 AB, 185875 AY, 2565 CH, 33648 HOL,
                                      20 LI)
Norja 3200 annosta (3200 AY)
Tanska 477724 annosta (47 AB, 163371 AY, 50 BS, 521 CH, 30 DX,
                          109 HF, 285377 HOL, 2336 JE, 23724 LI, 2159 SI)
Saksa 5340 annosta (2506 AY, 2821 HOL, 13 SI)
Sveitsi 8650 annosta (3000 AB, 500 BS, 550 HOL, 3400 LI, 1200 SI)
Tsekki 15 annosta (15 HOL)
Unkari 840 annosta (840 HOL)
Ranska 19037 annosta (18207 BA, 261 CH, 250 HOL, 20 LI, 299 MON)
Belgia 2975 annosta (2975 BA)
Hollanti 6880 annosta (100 BB, 6780 HOL)
UK 11206 annosta (10948 AB, 88 HC, 170 SI)
Irlanti 6490 annosta (5000 AB, 1490 LI)
Italia 660 annosta (160 HOL, 500 LI)
Kanada 79782 annosta (364 AB, 27485 AY, 210 CH, 398 HF, 
            49416 HOL, 1520 JE, 389 SI)
USA 17124 annosta (200 AB, 5723 AY, 500 BS, 10371 HOL, 330 JE)

yht. 863309 annosta                          *BB risteytyskäyttöön

© ETT ry