Mycoplasma gallisepticum

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM = MG


- Krooninen hengitystiesairaus (CRD eli Chronic respiratory disease)
  kanoilla
- Nokan sivuonteloiden tulehdus (sinusitis) kalkkunoilla

Aiheuttaja:   
- M. gallisepticum usein yhdessä muiden hengitystiepatogeenien kanssa
  (mm. E. coli)
- Bakteeri tuhoutuu pH alle 6,8
- Ei kestä kuumennusta, säilyy hyvin kylmässä (talviaika!)
- Herkkä yleisesti käytetyille desinfiointiaineille, resistentti penisilliinille.

Isäntäeläin:  
- Kana, kalkkuna. Eristetty myös monista muista lajeista.Tarttuu myös
  riistakanalintuihin (esim. peltopyy, fasaani), kyyhkysiin ja moniin
  luonnonlintuihin. Ankat ja hanhet voivat myös saada tartunnan, jos ovat pitkään läheisessä kontaktissa sairastuneisiin kalkkunoihin tai kanoihin.

Esiintyvyys:   
- Yleinen maailmalla.
- Suomessa viimeinen tapaus siipikarjassa vuonna 1988 (OIE:n tilastot).
  Harrastesiipikarjatiloilla todettiin akuutti, oireileva tartunta kesällä 2015
  (kanoilla ja kalkkunoilla). Tapauksen jälkeen todettu levinneen laajalle ja
  esiintyvän melko yleisesti Suomen harrastesiipikarjassa.

Leviäminen:  
- Tartunnan saaneen linnun munan kautta jälkeläiseen eli huomioitava
  leviämisriski myös munien ostossa haudontatarkoitukseen.
- Suoran kosketuksen tai ilman (pisaratartunta) välityksellä → tartunta
  hengitysteiden kautta.

Itämisaika:  
- n. 1-3 viikkoa

Oireet:   
- Tauti kehittyy hitaasti.
- Oireet yleisempiä talvella kuin kesällä.
- Oireet voivat vaihdella lievistä vakaviin.
- Aikuisilla kanoilla hengitystieoireita: sierainvuoto, yskä jne. Heikentynyt
  ruokahalu, laihtuminen, muninnan lasku. Kuolleisuus ei ole merkittävää.
- Broilereilla (4-8 vk) kuolleisuus saattaa olla jopa 30 %, hidastunut
  kasvu, epätasaiset parvet ja ruhon huono laatu teurastuksessa
  aiheuttavat tappioita.
- Kalkkunoilla nokan sivuonteloiden turpoaminen, ilmapussin tulehdus,
  yskä (jopa 80-90 %:lla linnuista), sierainvuoto. Tauti voi kestää viikkoja,
  kuolleisuus vaihtelee.

Diagnoosi:   
- Kokonaisia sairaita lintuja ja/tai verinäytteitä sekä oireilevista linnuista
  sivelynäytteitä tutkittavaksi Eviraan.

Hoito:   
- Suositus, että kaikki kanat lopetetaan, jotta tauti ei jää pysyväksi
  ongelmaksi.
- Lisäksi kanalarakennus ja välineistö tulee pestä ja desinfioida ennen
  uusien lintujen hankkimista tartunnan hävittämiseksi.
- Lääkehoito ei ole suositeltua. Lääkityksellä oireet voivat lieventyä, mutta
  parveen voi jäädä tartuntaa levittäviä taudin kantajia.

Ennaltaehkäisy:
- Lintujen terveystilan seuranta → jos oireita, ota yhteys eläinlääkäriin
- Siipikarjan terveystarkkailuohjelma (Evira): myös harrastesiipikarja!
- Mikäli em. oireita esiintyy, lintuja/munia ei saa myydä/siirtää eteenpäin
- Linnut, poikaset ja/tai siitosmunat ostetaan vain sellaisista parvista,
    - joiden terveydentilasta on luotettavat tiedot (terveystarkkailuohjelmaa
      noudattavat siipikarjatilat)
    - joiden lähtötilalle ei ole ostettu tai siirretty muualta lintuja/munia
      edeltävän puolen vuoden aikana
- Tautien leviämisriski kasvaa kun eri lintulajeja ja eri-ikäisiä lintuja
  pidetään samalla tilalla
- ETT:n tuontiohjeiden mukaan tuodut linnut tutkitaan MG:n varalta 5-8 vk
  iässä.

Taloudellinen merkitys:
- Tauti ja sen vastustaminen aiheuttavat maailmalla merkittäviä
  taloudellisia tappioita!
- Altistaa linnun muille sairauksille, rehuhyötysuhde ja kasvu heikkenevät,
  muninnanlasku ja jalostusparvien ennenaikainen poisto, vientirajoitukset

Vastustus:   
- Suomessa virallisesti vastustettava eläintauti yksiköissä, joissa pidetään
  yli 100 kanaa tai kalkkunaa → lintuja/munia  ei saa siirtää tartuntatilalta
  pois
- Kuuluu OIE:n tautilistaukseen
- Kansainvälisessä kaupassa valvottava tauti

© ETT ry