Mycoplasma bovis -vastustusohjelma

 

Mycoplasma bovis -vastustusohjelma (päivitetty 28.2.2017)

Uusia ohjeita tulee A-tason tilojen eläinkaupassa ja eläinnäyttelyissä noudattaa viimeistään 1.1.2018.Yllä olevaa ohjeistusta käytetään myös liittymisasiakirjan liitteenä Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaan liityttäessä. 

 

M. bovis -vastutustusohjelmaan liittyminen:

Liittymisasiakirja 

M.bovis -vastustusohjelma on laadittu lypsykarja- ja emolehmätiloille. Ohjelmaan liittyvälle tilalle on lisäksi laadittava tautivastustussuunnitelma, joka tallennetaan Nasevan Tautitorjuhta-sivulle liitetiedostoksi. 

Lisätietoa ja Tautiriskienkartoituslomake täyttöohjeineen löytyvät sivulta tautisuojaus.

 

Näytteenotto ja tutkimukset:

Näytteenotto M. bovis -vastustusohjelma Ruokaviraston-sivulta löytyvät yksityiskohtaisemmat ohjeet näytteenottoon.Uuden ohjelman mukaisesti sierainlimanäytteitä voidaan ottaa 1-9 kk:n ikäisistä eläimistä ja niitä voidaan lähettää myös muihin laboratorioihin kunkin laboratorion näytteenotto ja lähetysohjeiden mukaisesti. 

Laboratoriokohtaisia lähetysohjeita tutkimusohjeet sivulla.

 

Riskinhallinta M. bovis -vastustusohjelmaan kuuluvalla tilalla:

Turvallinen eläinkauppa -esite

Nautojen tuonti Mycoplasma bovis -ohjelmaan kuuluville tiloille

© ETT ry