Mycoplasma bovis

 

Aiheuttaja:
• Mycoplasma bovis -bakteeri (soluseinätön pieni mykoplasmoihin kuuluva
  bakteeri).
• Mykoplasma on herkkä kuumennukselle ja desinfiointiaineille.
• Mykoplasma säilyy elimistön ulkopuolella kosteassa ja viileässä
  ympäristössä.
• Ei ole herkkä mikrobilääkkeille, joiden teho perustuu soluseinän tai sen
  synteesin heikentämiseen.

Esiintyvyys:
• Nautojen tauti
• Suomessa todettu ensimmäisen kerran marraskuussa 2012
  vasikkakasvattamossa hengitystietulehduksen muodossa Pohjois-
  Savossa. Tartunta on siitä lähtien aiheuttanut hengitystieoireiden lisäksi
  korva- ja niveltulehduksia useissa nautakasvattamossa.
  M. bovis -utaretulehduksia on todettu n. 0,3%:lla lypsykarjoista.
• Ruotsissa todettu muutamalla nautatilalla vuonna 2012. Tartunta on
  yleinen lähes kaikkialla muualla, mutta tiettävästi Norja ja Uusi-Seelanti
  ovat siitä vapaita.
• Euroopassa M. boviksen on arveltu aiheuttavan 25 - 33% vasikoiden
  keuhkotulehduksista.

Leviäminen:
• Leviää eläimestä toiseen suoran kontaktin kautta kosketus- tai
  pisaratartuntana.
• Voi levitä esim. maidon kautta lehmistä vasikoihin (utaretulehdusmuoto).
• Sperman kautta leviäminen mahdollista, jos sonnilla on akuutti infektio
  (ilman antibioottilisäystä myös keinosiemennyksen kautta, todettu
  pakastespermasta).
• Tilojen välinen leviäminen tapahtuu pääasiassa oireettomien
  ostoeläinten välityksellä, mutta on mahdollinen myös tartuntaa kantavien
  nautojen kanssa kosketuksessa olleiden työvälineiden, ihmisten,
  kuljetusajoneuvojen tms. mukana.

Itämisaika:
• useimmiten 2 - 6 vrk

Aiheuttaa:
• Taloudellisia tappioita (vasikoiden kasvutappiot, maidonmenetys).
• Ei tartu ihmiseen. Ei aiheuta muutoksia lihaan tai maitoon.

Oireet
• Usein tartunta on oireeton.
• Bakteeri pesiytyy keuhkoihin ja voi levitä veriteitse muualle elimistöön.

1. Hengitystietulehdus
  - Vasikoilla ja nuorilla naudoilla 20 - 50 % sairastuvuus karjassa
    akuutissa tartunnassa.
  - Lievä kuume, ruokahaluttomuus, kirkas tai märkäinen sierainvuoto,
    yskä, hengenahdistus.

2. Moniniveltulehdus vasikoilla ja lehmillä.

3. Korvatulehdus vasikoilla (korva(t) roikkuu, pää vinossa).

4. Silmätulehdus (samentumaa tai jopa märkäistä eritettä havaittavissa).

5. Utaretulehdus
   - Kaikenikäisillä hiehoilla ja lehmillä mahdollinen kaikissa
     lypsyvaiheissa (myös ummessaoloaikana)
   - Maidontuotanto vähenee muutamassa päivässä rajusti, lähes lakkaa,
     maito vetistä tai verisen märkäistä, tulehtunut neljännes turvonnut (ei
     kuuma).
   - Maidoneritys ei yleensä palaa normaaliksi, ja se saattaa olla
     alhaisempi vielä seuraavallakin lypsykaudella.
   - Voi levitä verenkierron kautta tulehtuneesta neljänneksestä myös
     muihin neljänneksiin.

6. Sonnien kives- ja rakkularauhasen tulehdus (orchitis/vesiculitis)
   - Siittiöiden laadun heikentyminen
   - Mykoplasma on osoitettu sekä tuoreesta että pakastespermasta → voi
     infektoida siemennetyn naudan ja johtaa luomiseen sikiön saadessa
     tartunnan.

Vastustus:
• Ei virallisesti vastustettava eläintauti.
• ETT ylläpitää Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaa
• ETT on laatinut pelisäännöt eläinkauppaan ja eläinnäyttelytoimintaan
  yhdessä nautasektorin kanssa.

M. bovis -ohjeita

M. bovis -tilanteen kehitys Suomessa

Nautojen tuonti ja M. bovis -riski

 

 

© ETT ry