Mikrobilääkkeiden käyttö siipikarjatuotannossa

 

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä kerää tietoa

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä kerää vuosittain tietoa sopimustuotantoon kuuluvissa lihasiipikarjayksiköissä käytettyjen mikrobilääkitysten yleisyydestä, käytetyistä lääkemääristä sekä lääkitysten syistä Suomessa.

Tiedot lääkityistä parvista ja lääkemääristä välitetään ETT ry:lle, missä ne kerätään yhteen ja tilastoidaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja vain yhteenlasketut anonyymit tiedot julkaistaan, siten kuin ETL:n alkutuotantoryhmässä on sovittu.


 

 

Kansainvälinen vertailu

Tietoa eläinlääkkeiden myynnistä eri maissa

© ETT ry