Mikä on karanteeni?

 

Karanteenia koskevat yleiset vaatimukset:

1. Karanteenille nimetään valvova eläinlääkäri, joka käy tarkastamassa ja hyväksymässä karanteenitilan ennen eläinten tuloa. Lisäksi eläinlääkäri käy tarkastamassa eläinten kliinisen terveydentilan karanteeniaikana ainakin kerran aluksi (mielellään ensimmäisen viikon aikana, siipikarja noin 3 viikon ikäisenä) sekä toisen kerran karanteeniajan lopuksi.

2. Karanteeniaika sovitaan etukäteen tarpeen mukaan (esim. tuontieläinkaranteeni: naudat vähintään 30 vrk, siat tapauskohtaisesti, siipikarja vähintään 8-12 viikkoa)

3. Karanteenille asetettavat vaatimukset:

  • erillinen rakennus tai laidun, jossa eläinten hoito voidaan järjestää asiallisesti ja eläinsuojelumääräysten mukaisesti
  • ei samassa pihapiirissä muita eläimiä. ETT:n suositus: vähintään 3 km etäisyys muihin karjatiloihin***
  • hoitajalla ei saa olla kontaktia muihin saman lajin eläimiin (tai esim. nauta/sikakaranteenin hoitajalla ei muihin sorkkaeläimiin)
  • karanteenissa käytetään vain sinne varattuja suojavaatteita (haalarit, saappaat) ja muita varusteita ja työkaluja. Samoilla vaatteilla ja varusteilla ei mennä muille karjatiloille.

 

4. Karanteenissa on noudatettava tautisulkua ja muita tautisuojaustoimia.

5. Karanteenissa kuolleet eläimet hävitetään määräysten mukaisesti siten, ettei niistä aiheudu tautiriskiä.

6. Karanteenitilat pestään ja desinfioidaan asiallisesti karanteenin päätyttyä ja jätteet hävitetään määräysten mukaisesti (lanta kalkitaan).

 

Mahdolliset karanteenia koskevat erityisvaatimukset määritellään tuontieräkohtaisesti alkuperämaasta, eläinlajista, tautitilanteesta yms. riippuen.

 

***Vakavan tautitapauksen sattuessa tartunnan saaneen tilan ympärille muodostetaan 3 km levyinen suojavyöhyke, jonka sisällä sijaitseville tuotantoeläintiloille voidaan määrätä toimenpiteitä, kuten tutkimuksia, eläinten lopettaminen tms.  

© ETT ry