Maedi-Visna ja CAE

 

Lampaan Maedi-Visna

Aiheuttaja:

 • Retrovirusten lentivirus –alaryhmään kuuluva, hitaasti tautia aiheuttava virus.
 • Virus on herkkä happamille desinfiointiaineille, lämpökäsittelylle, kuivumiselle ja auringonvalolle. Se säilyy hyvin viileissä ja kosteissa olosuhteissa sekä myös pakkasessa. 

 

Esiintyvyys:

 • Todettu ensimmäisen kerran Islannissa 1930 –luvulla. 
 • Euroopassa tautia esiintyy esim. Ruotsissa, Tanskassa, Latviassa, Iso-Britanniassa, Hollannissa, Ranskassa, Sveitsissä ja Saksassa. Tautia tavataan myös Kanadassa ja USA:ssa, mutta Australia ja Uusi-Seelanti ovat säilyneet taudista vapaina. 
 • Suomessa todettu viimeksi vuonna 2006.

 

Leviäminen:

 • Maedi-visnaa sairastavista uuhista syntyvät karitsat saavat tartunnan yleensä heti syntymän jälkeen ternimaidon kautta.
 • Leviää myös hengitysteiden kautta pisaratartuntana sairaasta lampaasta terveeseen. 
 • Sisäruokintakauden aikana leviäminen on tehokkaampaa kuin kesällä laidunolosuhteissa, sillä tartunnan siirtyminen lampaasta toiseen vaatii runsaasti virusta.
 • Saattaa kulua monta vuotta tartunnan saapumisesta katraaseen, ennen kuin ensimmäiset menetykset huomataan.

 

Itämisaika:

 • Vähintään 2-3 vuotta

 

Aiheuttaa:

 • Aikuisilla lampailla hitaasti kehittyvän sairauden, josta kaksi ilmenemismuotoa:

          *Maedi: Asteittain etenevä keuhkotulehdus
          *Visna: Asteittain etenevä aivokalvontulehdus

 • Tartunnan saanut lammas ei koskaan parane taudista. 
 • Tauti aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita eläinten menetysten ja heikentyneen jälkeläistuotannon muodossa.   

Oireet:

Maedi:

 • ensimmäisinä oireina lisääntynyt rauhattomuus, heikentynyt yleiskunto, hengitysvaikeudet, joskus kuiva yskä, ei yleensä kuumetta
 • loppuvaiheessa eläin hengittää vatsalihaksillaan, suu auki ja kaula alaviistoon ojennettuna
 • ensimmäisten selvien oireiden ilmaannuttua lammas yleensä menehtyy muutamassa kuukaudessa
 • keuhkot ovat ulkonäöltään tyypillisen harmaat ja niiden paino on lisääntynyt 2-3 kertaiseksi
 • muut infektiot (pasteurelloosi, mykoplasman aiheuttama keuhkotulehdus) nopeuttavat oireiden puhkeamista

 

Visna:

 • alkuvaiheessa huulten ja naamalihasten värinä sekä asteittain etenevä jalkojen, erityisesti jommankumman takajalan halvaantuminen
 • aivomuodossa pään kallistelu, tasapainohäiriöt, kehän kiertäminen
 • sairauden kulku saattaa kestää useista kuukausista vuoteen ennen koko eläimen halvaantumista 

 • Kumpaakin tautimuotoa voi esiintyä samassa katraassa tai jopa samassa lampaassa. Visna on selvästi maedia harvinaisempi taudin ilmenemismuoto. 
 • Maedi-visna –tartunta alentaa lampaiden vastustuskykyä ja altistaa niitä muille sairauksille, kuten esimerkiksi kroonisille nivel- ja utaretulehduksille.

 

Diagnoosi:

 • Tautia ei voida diagnosoida pelkästään kliinisten oireiden perusteella, vaan se määritetään ensisijaisesti vasta-ainetutkimuksella verinäytteestä
 • Diagnoosin tukena käytetään tarvittaessa viruseristystä ja raadonavauslöydöksiä.

 

Hoito:

 • Taudille ei ole hoitoa. Tartunnan saanut lammas ei koskaan parane taudista. Eläin menehtyy yleensä muutaman kuukauden kuluttua ensimmäisten selvien oireiden ilmaantumisesta.

 

Vastustus:

 • Kuuluu OIE:n (Kansainvälinen eläintautijärjestö) listaamiin tauteihin.
 • Suomessa valvottava eläintauti (ilmoitettava välittömästi Eviralle).
 • Tiloilla on vapaaehtoista kuulua viranomaisten toimesta ylläpidettävään maedi-visna –terveysvalvontaohjelmaan. 

 


Vuohen CAE

 • Vuohella tavataan antigeenisilta ominaisuuksiltaan vain hieman maedi-visna-viruksesta poikkeavan lentiviruksen aiheuttamaa nivel-aivotulehdusta.
 • Tauti muistuttaa maedi-visnaa, mutta voi esiintyä myös parin kuukauden ikäisillä kileillä.

 

Leviäminen:

 • Tartunta leviää tavallisimmin maidon mukana emältä kilille, mutta myös muut elimistön eritteet voivat levittää tartuntaa (pisaratartunta).

 

Oireet:

 • CAE –tartunnan oireisiin kuuluu useimmiten lievä keuhkotulehdus sekä aivotulehdus, joka aiheuttaa yleensä tois- tai molemminpuolisen halvaantumiseen sekä alkuvaiheessa pakkoliikkeitä, esim. kehän kiertämistä.
 •  Niveltulehdukset erityisesti etupolvissa, limapussintulehdukset, utaretulehdus, laihtuminen sekä ohut ja karkea karvapeite kuuluvat myös taudinkuvaan.
 • Tauti etenee kileillä nopeasti ja aikuisilla yksilöillä hitaammin. 
 • Osa CAE:tä sairastavista vuohista voi olla oireettomia.

 

Diagnoosi:

 • Tauti todetaan samoilla tutkimusmenetelmillä kuin maedi-visnakin. 
 • OIE:n listaama tauti ja kuuluu Suomessa ns. valvottaviin eläintauteihin. 
 • Tiloilla on mahdollista kuulua vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelman piiriin.

 

 Lisätietoa Suomen tilanteesta (Evira)

© ETT ry