Lihasiipikarjasektorille kansalliset hyvinvointitiedot

Hankkeessa on tavoitteena kerätä kansallista tietoa lihasiipikarjan hyvinvoinnin osa-alueista. Tiedonkeruuta koordinoi ETT, joka toteuttaa myös yhteenvetojen tekemisen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ruokaketjun toimijoille, sidosryhmille kuin kuluttajillekin lihasiipikarjan, ensisijaisesti broilereiden, hyvinvoinnista.

© ETT ry