Koulutus

ETT ry järjesti Ruokaketjuhanke 2:n yhteydessä kyselyn eläinlääkäreiden koulutustarpeesta. Kysely suunnattiin eläinlääkäreille, tuottajille ja sidosryhmille.

Kyselyn tavoitteena oli saada vinkkejä siitä, miten nautatilojen terveydenhuoltotyö palvelisi paremmin nautatilojen tarpeita ja auttaisi tehostamaan karjan tuottavuutta sekä parantamaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia.


© ETT ry