Hyvinvoinnin indikaattorit kehitteillä Sikavaan

Yhteiset pelisäännöt sikojen terveydenhuollon kansallisista toimista luotiin v. 2003, kun sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava perustettiin. Sikavan avulla on mahdollista analysoida sikatiloilta kertyvää tietoa ja muun muassa hallita tarttuvia tauteja entistä paremmin.Vapaaehtoiseen ohjelmaan kuuluvilla, terveysluokitelluilla tiloilla lainsäädännön minimivaatimustaso ylittyy selvästi monessa kohdin.

Työ on kantanut hedelmää; suomalaisten sikojen terveys on maailman kärkeä, lihasikojen lääkitys vähäistä ja tarttuvien tautien, kuten salmonellan esiintyminen on erittäin harvinaista. Nämä asiat nostettiin esille, kun Evira myönsi Sikavan laatujärjestelmälle kansallisen laatujärjestelmän statuksen v. 2013.

Tässä hankkeessa tullaan sianlihantuotantoon määrittelemään hyvinvointia kuvaavat mittarit, jotka ovat Sikavasta todennettavissa.

© ETT ry