Haluatko yrityksesi ETT ry:n positiivilistalle?

Jos yrityksesi valmistaa tai maahantuo rehuja tai rehuaineita, ja haluat osoittaa sen salmonella- ym. hygieniariskinhallinnan olevan kunnossa, voit jättää ETT:lle hakemuksen positiivilistalle pääsemiseksi. Ota yhteyttä ETT:n toimistolle, puh. (06) 412 6999 tai sähköpostitse hannele.nauholz(at)ett.fi.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mm. yrityksen laadunvarmistussuunnitelma ja tieto mahdollisista laatusopimuksista.

Rajaukset positiivilistatoiminnassa

Positiivilistalle hyväksytään vain rehualan toimijoita, joiden tuotteisiin liittyy salmonellariski.
Kivennäis- ja vitamiini- tms. rehuja, joihin ei katsota liittyvän salmonellariskiä, valmistavia ja tuovia rehualan yrityksiä ei hyväksytä positiivilistalle.

ETT:n jäsenyritysten tuotantosopimuksiin mahdollisesti sisällytetty vaatimus hankkia rehut vain positiivilistan yrityksiltä ei koske seuraavia rehualan toimijoita:

  • toimijoita, jotka valmistavat tai maahantuovat kivennäisaineita tai kivennäis-rehuseoksia, vitamiineja, hivenaineita, lisäaineita (säilöntäaineet, entsyymit yms.) tms. aineita, joihin ei liity salmonellariskiä
  • elintarvikealan yrityksiä, jotka toimittavat elintarvikekelpoisia sivutuotteita rehuksi (esim. leipomot, makeistehtaat).
  • rehujen ja rehuaineiden jälleenmyyntiä
  • omaan tarpeeseen tuontia alkutuotantotilalle, mikäli tällainen on meijerin/teurastamon/ munapakkaamon tuotantosopimuksen puitteissa sallittua.

Rehualan toimijoille ETT antaa pyydettäessä lausunnon siitä, ettei heidän toimintansa kuulu positiivilistatoiminnan piiriin. Positiivilistalla oleville toimijoille voidaan antaa lausunto yksittäisistä rehuista, joita ei koske tutkimusvaatimus tuonnin yhteydessä. ETT:n lausunto on maksullinen (maksun suuruudesta päättää ETT:n hallitus vuosittain järjestäytymiskokouksessaan).

Positiivilistalle hyväksyntä

ETT ry konsultoi hakemuksen käsittelyvaiheessa mm. Ruokaviraston rehuvalvonnan asiantuntijoita. Päätöksenteon pohjaksi saattaa myös olla tarpeen tehdä auditointikäynti yrityksen toimipaikkaan. Päätöksen positiivistalle pääsystä tekevät tapauskohtaisesti joko ETT ry:n toiminnanjohtaja tai hallitus (aina ulkomaisten yritysten tai aikaisemmasta poikkeavan toiminnan kyseessä ollen).

Positiivilistan yrityksiltä edellytetään ETT ry:n kannattajajäsenyyttä. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

© ETT ry