Gumboro

Gumboro = IBD eli Infectious bursal disease

Aiheuttaja:   

-IBD-virus (Birnaviridae)
-Virus on erittäin kestävä!
-Kestää kuumennusta 60°C 30 min, 56°C 5 h.
-Inaktivoituu pH 12:ssa, mutta kestää pH 2 happamuutta.
-Kestää osittain desinfiointiaineita: herkkä lähinnä vain formaliinille ja jodiyhdisteille.

Isäntäeläin:   

-Kana (kasvavat poikaset)
-Myös kalkkunoiden ja ankkojen luonnollinen tartunta on pystytty osoittamaan (harvinainen).

Esiintyvyys:   

-IBD-virus on levinnyt kaikkialle maailmassa. Kontrolloidaan yleisesti rokotuksin.
-Virulentti IBD-virus todettiin ensimmäisen kerran 1980-luvun lopussa Hollannissa. Aiheuttaa taudinpurkauksia eri puolilla maailmaa.
-Very virulent (vv) Gumboro on aina hieman rokotekehittelyä edellä (rokotuksista huolimatta taudinpurkauksia).

Leviäminen:

-Leviää tehokkaasti suoraan ja eri vektorien välityksellä (kestävä elimistön ulkopuolella).
-Säilyy kanalassa ja sen ympäristössä jopa kuukausia lintujen hävittämisen jälkeen.
-Munan kautta leviämistä ei ole osoitettu.   

Itämisaika:    lyhyt, 2-3 vrk.

Oireet:   

-Virus tuhoaa valikoivasti kanan alaperärauhasen (Bursa fabricius) B-soluja
→ Immunosuppressio pienillä poikasilla → alttius tartunnoille,
     rokotesuojan epäonnistuminen
→ Kliiniset oireet yli 3 viikon ikäisillä poikasilla, kuolleisuus 0-20 %
     (virulentti Gumboro: jopa 90-100 % parvesta)

Diagnoosi:   

-Serologinen diagnoosi ELISA-testillä. Testi ei erota rokotteen aikaansaamia vasta-aineita taudin aikaansaamista.
-PCR-menetelmä käytössä Evirassa. Näytteitä  voidaan myös lähettää  ulkomaille tutkimuksia varten.
-Jos serologinen tulos on epäilyttävä tai positiivinen pyydetään uudet näytteet serologista ja mahdollisesti viruksen osoitusta varten.
-Kliininen kuva yhdessä serologian kanssa tai viruksen osoitus varmistavat diagnoosin.

Hoito:    Ei hoitoa.

Ennaltaehkäisy:

-Yleiset tautisuojautumisohjeet koskien eläinten ostoa, vierailijoita, suojautumista villilinnuilta, jyrsijöiltä ym., ei eri lintulajeja/eri-ikäisiä lintuja samalla tilalla!
-Terveystarkkailu (munintakanat ja broilerit)
-Rokotus: yleisesti käytössä maailmalla

Taloudellinen merkitys:

-pienten poikasten immunosuppressio: ei vastustuskykyä taudeille, rokotuksilla ei saavuteta tavoiteltua vaikutusta/suojaa → tappioita
-kolmen viikon ikäisten ja vanhempien poikasten kliinisen sairastumisen ja
lisääntyneen kuolleisuuden aiheuttamat tappiot

Vastustus:   
-Suomessa kuukausittain ilmoitettava muu tarttuva eläintauti
(=ei virallisesti vastustettava)

ETT:n ohje kanaloiden pesuun ja desinfiointiin sekä lannan käsittelyyn Gumboro-tartunnan jälkeen

Gumboro-rokotussuositus taudinpurkaustilanteessa

© ETT ry