Eviran näytteenotto-ohje (tuontirehut)

Positiivilistatoiminnan puitteissa Suomeen tuoduista tuotantoeläinten rehuaineista ja rehuseoksista otetaan ennen niiden käyttöönottoa tuontieräkohtaisesti näytteitä salmonellan varalta Eviran näytteenotto-ohjeen mukaisesti joko Eviran valtuuttaman tarkastajan tai muun riittävän asiantuntemuksen omaavan näytteenottajan toimesta. Näytteet tutkitaan salmonellan varalta joko Eviran hyväksymässä laboratoriossa tai muussa laboratoriossa, jolla on käytössä akkreditoitu menetelmä salmonellan tutkimiseen rehuista. Rehut otetaan käyttöön vasta negatiivisen salmonellatutkimustuloksen valmistumisen jälkeen.

© ETT ry