Yleistä

Salmonellan esiintyminen suomalaisilla kotieläintiloilla on kansainvälisen mittapuun mukaan harvinaista. Yksi merkittävimmistä tekijöistä hyvän tilanteen ylläpitämiseksi on rehujen puhtaus.

Rehusektorilla on Suomessa vahvat perinteet tiukkaan salmonellakontrolliin. Perinteet on luotu lainsäädännön pohjalta, sillä rehulaki velvoittaa rehunmyyjät ja -valmistajat toimimaan vastuullisesti.

Kun Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan Unionin jäseneksi, tiukkaa käytäntöä päätettiin jatkaa edelleen, nyt tosin osittain vapaaehtoiselta pohjalta. Elintarviketeollisuuden ylläpitämän Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n (2015 alkaen Eläinten terveys ETT ry) ja rehuteollisuuden yhteistyönä syntyi ns. positiivilista.

Eläinten terveys (ETT ry) pitää yllä ns. positiivilistaa rehualan toimijoista (maahantuojat ja valmistajat), jotka vapaaehtoisesti osoittavat riskienhallintakykynsä salmonellan suhteen. Listalle pääsyn edellytyksenä on vapaaehtoinen tuontieräkohtainen salmonellakontrolli maahantuoduista tuotantoeläinten (sis. turkiseläimet) rehuista ja rehuaineista sekä niiden valmistuksessa rehuhygienia-asetuksen mukainen laadunvarmistussuunnitelma.

© ETT ry