Poikkeamatilanteiden hallinta rehutehtailla

eli kuinka toimitaan, jos virallisesta rehunäytteestä tai omavalvontanäytteestä löytyy salmonella

 

A. Tiedottaminen

 1. viranomaisille (Ruokavirasto, läänineläinlääkäri) määräysten mukaisesti heidän kanssaan sovitulla tavalla
 2. ETT:lle
 3. asiakkaille - jos positiivinen näyte on löytynyt lopputuotteesta, tiedotetaan rehun ostajille välittömästi riskiarvioinnin jälkeen tehtaan parhaaksi katsomalla tavalla.
 4. a.o. alueen eläinlääkärille tehtaan harkinnan mukaan.

 

B. Muut toimenpiteet  (riippuvat siitä, mistä positiivinen näyte on löytynyt)

Toimitaan aina viranomaisten päätösten mukaisesti, jotka pääpiirteittäin sisältävät seuraavanlaisia toimenpiteitä.

1. Jos näyte ns. puhtaalta puolelta tai lopputuotteesta:

a) toimenpiteet tehtaalla:

 • rehun valmistus lopetetaan ja linja pestään ja desinfioidaan
 • ko. rehun myyminen eteenpäin katkaistaan
 • jos ko. rehua on varastossa, tämä asetetaan karanteeniin
 • kuljetusautot puhdistetaan ja desinfioidaan

 

b) tuotteen takaisinveto:

 • arvio kuinka kauan / miten paljon / kuinka monelle asiakkaalle / tilalle epäilyttävää rehua on toimitettu
 • näille asiakkaille / tiloille tiedottaminen ja toimenpideohjeet:

        - jäljellä oleva rehu pois ja siilojen / varastojen desinfektio (jos
          irtorehua)
        - tilalle puhdasta säkkitavaraa, jos mahdollista
        - tilalla näytteenotto eläimistä yhteislantanäytteenä eläinlääkärin
          toimesta

2. Jos näyte ns. likaiselta puolelta:

 • mikäli Ruokaviraston mukaan on riskienhallinnan kannalta merkittävää, rehun valmistus keskeytetään, linja pestään ja desinfioidaan.
 • tihennetään näytteenottoa koko linjalta sekä raaka-aineista ja toimitaan näiden tutkimustulosten mukaan.
 • poikkeuksena siipikarjarehulinja: rehun valmistus keskeytetään, linja pestään ja desinfioidaan joka tapauksessa.

 

3. Jos näyte raaka-ainevarastosta:  

 • varasto karanteeniin ja tihennetty näytteenotto.
 • mikäli myös uusintanäytteet ovat positiivisia, raaka-aineen hävitys tai kuumennus sekä varaston desinfektio.

 

4. Jos näyte tehtaan ympäristöstä:

 • ympäristöhygienian parannus, kalkitus tms. desinfektio
 • tihennetty näytteenotto tehtaalla
 • varmistetaan lintujen ja jyrsijöiden karkoitus

 

5. ETT:llä on mahdollisuus auditointiin positiivilistalla olevissa yrityksissä.

© ETT ry