Pintapuhtausnäytteiden otto-ohje

Karjatilat

Karjatiloilla otetaan salmonellasaneerauksen yhteydessä pintapuhtausnäytteitä tuotantoympäristön saastuneisuusasteen ja ympäristöstä eläimiin kohdistuvan tartuntapaineen selvittämiseksi.

  • Näytteitä otetaan saneerauksen kestäessä rehuvarastoista, rehunjakolaitteista, ruokintalaitteista, ruokintapöydiltä ja -astioista, juoma-astioista ja –laitteista sekä kulkukäytäviltä. Tutkimustulosten perusteella pystytään puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet kohdistamaan oikein. 
  • Näytteitä otetaan tuotantotilojen puhdistuksen ja saneerauspesujen jälkeen saneerauksen onnistumisen kannalta kriittisistä pisteistä, kuten lattiakaivoista, rakennusten liikuntasaumoista, ruokinta- juoma- ja ilmanvaihtolaitteista jne. Pintapuhtausnäytteiden avulla pyritään todentamaan puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden asianmukainen toteuttaminen.

 

Rehunvalmistus

Rehualan laitoksista ja kalustoista otetaan pintapuhtausnäytteitä salmonellan esiintymisen ja tartunnan leviämisriskin kannalta kriittisistä pisteistä. Näytteillä seurataan salmonellan mahdollista esiintymistä tuotantolaitteissa ja –ympäristössä.

  • Näytteenottokohteet ja näytteenottotiheys määritellään laitos/kalustokohtaisesti toimijan omavalvontasuunnitelmassa.

 

Pintapuhtausnäytteiden ottamiseen soveltuvat steriloidut, vedellä, puskuroidulla peptonivedellä tai fysiologisella NaCl- liuoksella kostutetut noin 5 x 5 cm:n kokoiset vaahtomuovikuutiot, noin 10 x 10 cm sideharsotaitokset tai Vettex- liinasta leikatut palat.

  • Näytteenottovälineet voidaan steriloida joko autoklaavissa tai keittämällä kostuttamiseen käytettävässä liuoksessa, näytteenoton jälkeen ne pakataan esimerkiksi kertakäyttöisiin, 1-2 litran pakastepusseihin. Näytteenotossa käytetään näytekohtaisia kertakäyttöhansikkaita.

 

Näytteet toimitetaan tutkittaviksi Ruokaviraston hyväksymään elintarvike- ja ympäristölaboratorioon.

© ETT ry